Hvert år i marts hylder kultur- og fritidslivet i Syddjurs Kommune årets ildsjæle i Rønde Idrætscenter ved en festlig begivenhed med masser af lokal underholdning.

I 2018 finder Syddjurs Award sted d. 15. marts i Rønde Idrætscenter.

 

Nominerede til Syddjurs Award 2018

Fritidsprisen
Prisen går til den lokale ildsjæl, som ved frivilligt arbejde i 2017 har understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: Eliteidræt, breddeidræt, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

- Pernille Greve
- Heidi Johnsen
- Ole Hansen & Knud Enevoldsen

Kulturprisen - Syddjurs Kommune
Prisen går til en person, forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune. Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.

- Anna Dyhr Lorenzen
- Lilian Hjort-Hansen
- Bent Bach


Frivilligprisen
Frivilligprisen skal påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen, synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale engagement.

- Jørgen Ørgaard
- Elly Larsen
- Dan E. Föh


Natur- og friluftsprisen - Nationalpark Mols Bjerge
Prisen tildeles en person, en gruppe eller en forening, der i årets løb har ydet en særlig indsats for naturen eller friluftslivet i Nationalpark Mols Bjerge.

- Anita Søholm
- Joy Klein
- Inge Boie

 

Talentprisen – Lokalavisen og PR Electronics
Prisen går til et ungt lokalt talent, der skal til at folde sig ud i større målestok og som investerer både tid og kræfter i sin metier.

- Jonas Greve
- Andreas Hougaard
- Gustav Trend Mogensen
 

Rotary klubbernes Hæderspris i Syddjurs Kommune
Rotary i Rosenholm, Ebeltoft & Rønde ønsker at uddele denne hæderspris til en person eller gruppe, der er med til at styrke livskvalitet og trivsel, yde en særlig støtte, markere de særlige styrker ved frivilligt socialt arbejde og fremstå som et eksempel til efterlevelse for andre.

- Michael Skåning Johansen
- Jørgen Ørgaard
- Kafé Kolind

 

Handicaprådets pris
Prisen tildeles en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med funktionsnedsættelse i Syddjurs Kommune.

- Randi Amden
- Bodil Lange


Billedkunstrådets pris
- Mette Damkiær Høffding
- Artist in Residence
- Hans Vangsø


Provstiets pris
- Ann Maj Lorenzen

 

DEMO-rådets initiativpris for unge
Prisen tildeles en enkeltperson eller en gruppe af unge mellem 13 og 25 år, der har gjort en ekstraordinær indsats for ungelivet i Syddjurs Kommune.

FAKTA:
I 2018 finder Syddjurs Award sted d. 15. marts kl. 17.00 i Rønde Idrætscenter
Alle er inviteret til at komme og prise de personer og projekter, som har ydet en særlig indsats for Syddjurs Kommunes kultur- og fritidsliv i 2017.

Tidligere artikel med billeder og video fra sidste års Award

Bestil din billet her