Ådalen og Landsbyfællesskabet Østdjurs bliver landsbyklynger

26. juni 2017:

 

Ådalen og Landsbyfællesskabet Østdjurs i Syddjurs Kommune er officielt blevet optaget i projektet Landsbyklynger. Optagelsen betyder, at de to projekter får hjælp og støtte til at samarbejde og udvikle sig i fællesskab på tværs af landsbyerne indenfor klyngen.

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur besluttede i april at fremsende to ansøgninger om landsbyklyngeprojekter til godkendelse i Styregruppen bag landsbyklyngekampagnen, der er understøttet af de tre fonde – DGI, RealDania samt Lokale og Anlægsfonden.

Formanden for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Kirstine Bille udtaler:

"Det er meget glædeligt, at fondene har sagt ja til ansøgningerne fra de to landsbyklynger Ådalen og Landsbyfællesskabet Østdjurs. Jeg er overbevist om, at borgerne i de to områder nok skal få en masse godt ud af de nye muligheder. Samtidig vil jeg gerne rose udvalget for sit mod til at støtte to ansøgninger.  I Syddjurs Kommune glæder vi os til samarbejdet".

Billedet ovenfor: Et fælles møde mellem de to nye landsbyklynger,
Sekretariatet for Landsbyklynger samt Syddjurs Kommune.
Forrest fra venstre: Hanne Ipsen, Ådalen, Lise Grønbæk,
Sekretariatet for Landsbyklynger, Trine Langballe, Ådalen.
Bagest: Alette Hansen, Syddjurs Kommune, Peter Koustrup,
Landsbyfællesskabet Østdjurs, Niels Tange, Ådalen,
Niels Bo Nielsen, Syddjurs Kommune.

Vil udvikle samarbejdet mellem landsbyerne
Ansøgningen fra Ådalen er udarbejdet af lokale borgere på baggrund af en projektgruppe Liv i Ådalen, der i et år har arbejdet med en udviklingsplan for området i samarbejde med en lang række lokale aktører. Et velbesøgt borgermøde i februar gav liv og indhold til ansøgningen.

Landsbyfællesskabet Østdjurs har udarbejdet en ansøgning, der er bredt funderet i lokale foreninger, skolen og Børnehuset samt borgerforeninger. Et velbesøgt borgermøde i Balle, indkaldt af distriktsrådet, satte gang i processen.

Begge ansøgninger lægger vægt på at udvikle samarbejdet mellem landsbyerne og inddrage lokale aktører som idrætsforening, lokale erhverv, distriktsråd, skole og daginstitution, spejdere, menighedsråd samt flere andre. Mobildækning, mobilitet og forbindelserne til letbanen er også varme emne, der optager ansøgerne.

Natur, stiprojekter og fælleshaver nævnes også i ansøgningerne.

Fakta:

Landsbyklyngen Ådalen består af landsbyerne: Halling, Skader, Fårup, Søby, Skørring, Andi, Karlby, Lime, Lemmer, Mygind, Hvilsager, Termestrup, Bendstrup, Bøjen, Hejlskov og Kastrup.

Landsbyfællesskabet Østdjurs består af: Attrup, Balle, Birkesig, Drammelstrup,Fuglslev, Gravlev, Hyllested, Hyllested Skovgårde, Nøruplund, Rosmus, Rugård, Tirstrup, Øksenmølle, Ørup.

Nærmere oplysninger kan indhentes fra kontaktpersonerne:

Hanne Holstein Ipsen, Ådalen. E-mail: hanne.ipsen@gmail.com  telefon: 51 82 10 18

Peter Koustrup, landsbyfællesskabet Østdjurs. E-mail: peter@varbjerggaard.dk  telefon: 23 25 08 49

Niels Bo Nielsen, Syddjurs Kommune. E-mail: nibn@syddjurs.dk  telefon: 21 27 16 40

"Jeg er overbevist om, at borgerne i de to områder nok skal få en masse godt ud af de nye muligheder. Samtidig vil jeg gerne rose udvalget for sit mod til at støtte to ansøgninger.  I Syddjurs Kommune glæder vi os til samarbejdet," siger Kirstine Bille.