Kultursamarbejdet Kulturring Østjylland fortsætter i 2019

Syddjurs Byråd har tiltrådt aftalen, der kommer til at rumme tre projekter

6. februar 2019:

Byrådet i Syddjurs har besluttet at fortsætte det kulturelle samarbejde i Kulturring Østjylland. Parterne er, foruden Syddjurs Kommune, Kulturministeriet samt kommunerne Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Hedensted.

"Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med de seks andre kulturringskommuner. Vi har i tidens løb haft et spændende udbytte af kulturaftalens mange forskelligartede projekter, ikke mindst har de skabt mange kulturelle netværk på tværs af kommunegrænser," siger Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur.

Forlængelsen af kultursamarbejdet betyder, at der lægges op til tre projekter:

  • Kulturarv (Traditioner og madkultur)
  • Langs Kulturringen (Varige spor)
  • Kulturen og det demokratiske medborgerskab – fra politik til handling (Skabende kunst).

Årstidernes Højtider
I Syddjurs vil de to første projekter udmønte sig i aktiviteter, der lægger sig i forlængelse af sidste og forrige års events.

Under overskriften ”Årstidernes højtider” afvikles, i lighed med tidligere, en event for børnefamilierne, hvor der i år sættes fokus på Allehelgens- og halloween-begrebet (billederne her på siden er fra sidste års Allehelgens-arrangement).

Af tidligere events under overskriften ”Årstidernes højtider” kan nævnes Violette Visioner ved Sletterhage Fyr og Mikkels Dag på Ruggaard Gods.

Publikum skal med i den skabende proces
I det andet kombineres cyklisme, kulturelle oplevelser og formidling af kulturarven. En ny cykelguide med inspiration og information er under udarbejdelse. Der er etableret en 540 kilometer lang og skiltet kulturcykelrute gennem alle de deltagende syv kommuner.

Den tredje aftale-del omkring kultur og medborgerskab er helt nyt i forhold til tidligere og er under idéudvikling. I oplægget fra Kulturministeriet opfordres kommunerne til at afprøve forskellige metoder for samskabelse med aktiv publikumsdeltagelse, så den enkelte kommer til at opleve ejerskab.

Meningen er, at borgere gennem kunst- og kulturprocesser inddrages i at skabe idéer til projekter, der kan bygges videre på i en ny flerårig aftale efter 2019.

Video fra Mikkelsdag på Ruggaard Gods og Allehelgens-eventen i Bregnet Kirke: