Haller får en hjælpende hånd til en række forbedringer

Kommunalt tilskud til vigtige udviklingsprojekter

15. juni 2018:

Syddjurs Kommunes Udvalg for plan, udvikling og kultur behandlede på sit møde tirsdag d. 11. juni de indkomne ansøgninger til de to kommunale puljer, der er øremærket de selvejende haller. Anlægspuljen, er i 2018 blevet forøget med 0,5 mio kr. og dermed på 2,5 mio.kr.
 
Alle ansøgere til anlægspuljen fik bevilget tilskud til deres projekter, så Hornslethallen kan nu igangsætte en optimering af indgangsparti og opholdsrum, IFM Midtdjurs kan rykke et skridt nærmere realiseringen af deres store projekt med etablering af et kultur- og fritidscenter, der allerede er rigtig langt fremme - og Ådalshallen kan sætte gang i renovering af taget.

"Vi er glade for at kunne understøtte de spændende initiativer, virkelysten og interessen i at optimere de idrætsfaciliteter, vi har i kommunen", siger udvalgsformand Riber Hog Anthonsen, som understreger betydningen af velfungerende og tidssvarende fritidsfaciliteter i forhold til kommunens tilflytningsstrategi.
 
IF Midtdjurs' projekt er nytænkende i sin samtænkning af mange forskellige interessenter og aktører under samme tag. Bl.a. er menighedsrådet en væsentlig spiller i projektet.

Mere handicapvenligt
Ådalshallens tag er nedslidt og utæt og trænger til udskiftning, mens Hornslethallens projekt handler om at gøre indgangspartiet i hallen mere handicapvenligt og samtidig mere imødekommende, så det inviterer borgerne til i højere grad af slå sig ned og anvende hallen som et mødested.
 
"Hallen er et centralt mødested i lokalsamfundet, og i byer i rivende udvikling som blandt andet Ryomgård og Hornslet er det helt centralt at bakke op om udviklingsprojekter som disse", siger Riber Hog Anthonsen, som glæder sig til at se resultatet af planerne i hallerne.
Midler fra puljen prioriteres ud fra nogle enkle kriterier, og der kræves en 50 % med finansiering fra hallerne til de ansøgte projekter.
 
Fem haller fik tilsagn om tilskud til mindre projekter fra den noget mindre pulje, Facilitetspuljen, som i 2018 er på 375.000 kr. Puljen tilgodeser akutte vedligeholdelsesopgaver, energisparende foranstaltninger og opdateringer af det eksisterende. Nogle ansøgninger blev ikke imødekommet, da de havde karakter af inventar.

Følgende fik tilskud fra anlægspuljen:
MIdtdjurshallen - 1.000.000 til etablering af Kultur- og fritidscenter
Hornslethallen - 801.984 kr. til renovering af indgangsparti, gangareal og opholdsrum
Ådalshallen - 168.750 kr. til renovering af tag
 
Fra facilitetspuljen fik følgende tilskud:
Ebeltoft Idrætscenter - 38.000 kr. til flisebelægning omkring multibanen
Midtdjurshallen - 22.500 kr. til maling af omklædningsrum og udskiftning af ruder i cafeteria
Tirstruphallen - 27.500 kr. til lakering af gulv i springsal
Rønde Idrætscenter - 11.718,75 kr. til udskiftning af linoleumsgulve
Ådalshallen - 87.500 kr. til renovering af varmerum og styring