Genforeningsstenene restaureres forud for jubilæet i 2020

1. juni 2018:

Rundt omkring i Syddjurs Kommune står 19 genforeningsmindesmærker, der markerer genforeningen af det nordslesvigske område med Danmark 15. juni 1920.
De fleste af disse vidnesbyrd om den folkelige nationalitets- og fællesskabsfølelse er rejst på lokalt initiativ i de enkelte lokalsamfund.
Op til markeringen af 100-året for genforeningen har byrådet besluttet at få restaureret mindesmærkerne i Syddjurs Kommune.
Stenkonservator Mette Westergaard Nielsen fortæller om arbejdet.