Generationsmøde i Knebel

Gode erfaringer med at bringe børn og ældre sammen om forskellige aktiviteter

18. marts 2019:
Børn og ældre kan have stor gavn af at mødes, snakke og være sammen om fælles aktiviteter.

I Knebel på Mols er der godt gang i generationsmøder mellem beboerne i Lyngparkens plejeboliger, brugerne af aktivitetscentret, Molsskolen og Børnehuset Mols. På videoen kan du se, hvordan ældre og børn fra Børnehuset er sammen om et kunstprojekt.

Projektleder Birgitte Højlund Pedersen samt tekstilkunstner og pædagogmedhjælper Amy Hauschild mener, at andre lokalområder i Syddjurs kunne have glæde af at invitere til lignende generationsmøder.