Natur, kultur - og mørkt om vinteren

Udenlandske tilflyttere er fascinerede af Ebeltofts mange muligheder med skøn natur og et ungt og kreativt miljø, der rummer masser af udviklingspotentiale

4. oktober 2018:

"Her er en vidunderlig natur, der byder på mange muligheder for udfoldelse". "Folk er generelt åbne, opmærksomme og venlige overfor nye mennesker, og der er et interessant kulturliv..." Sådan lød nogle af buddene, da Syddjurs Kommunes repræsentanter mødtes med ti udvalgte udenlandske tilflyttere på Ebeltoft Gårdbryggeri.
 
Over en portion rødgrød med fløde blev tilflytterne bedt om at pege på styrker og svagheder ved at bo og arbejde på Ebeltoft-kanten og i Syddjurs - med henblik på at pejle, hvordan området kan udvikles til et endnu bedre sted at leve, bo og være turist.

Kultur og Borger i Syddjurs Kommune havde, sammen med Maltfabrikken, inviteret gruppen til en snak om Syddjurs. Som et supplement til de traditionelle borgermøder vil kommunen gerne tale med mindre grupper af borgere, der kan komme med et særligt perspektiv på tingene.
De ti tilflyttere var inviteret, fordi de kan se forhold, som vi som danskere måske ikke lægger mærke til.

De arbejder med bl.a. undervisning på Den Europæiske Filmhøjskole, arkitektur, sprog, illustration, kunst og kogekunst, og har undervejs i livet boet i fx Norge, Tyskland, Portugal, Irland, UK, USA og Brasilien - ofte i langt større byer med et pulserende storbyliv og omfattende kulturtilbud.

Kulturlivet er et vigtigt aktiv
Ikke mindst mulighederne i Maltfabrikken, der lige nu "forspirer" i det gamle posthus ved havnefronten, er med til at inspirere og tiltrække kreative sjæle fra udlandet. Nogle, som fx Paul og Leianne Ryan, er endda vendt tilbage til Ebeltoft efter en tid væk fra byen.

Også miljøet omkring filmhøjskolen og det øvrige kulturliv gør Ebeltoft og Syddjurs Kommune attraktiv som bosætningskommune. Og så er der befolkningen. Micah Magee roser som flere andre den måde, som hun og hendes familie er blevet mødt af Syddjurs' borgere. Uanset rang og stand er familien blevet mødt med venlighed.

Alle på mødet fremhævede naturen. Det handlede ikke kun om, at Syddjurs har en smuk natur.

Vi passer også på den og tænker den ind i byudviklingen på en helt anden måde end i andre lande.
 
Råd til både lejlighed og børnepasning
Flere fremhævede kombinationen af billige boliger og danske velfærdsydelser.

"Vi har i modsætning til Edinburgh, hvor vi kommer fra, råd til både børnepasning og en dejlig stor lejlighed her. Det giver mig mulighed for at arbejde," fremhæver Rhianne Wright (billedet), der forsøger at starte egen virksomhed, mens hendes mand underviser på filmhøjskolen.

Gerne flere vinter-events
Der var også andre knapt så rosenrøde kommentarer. Flere pegede på, at der er mørkt, og meget er lukket i Ebeltoft om vinteren.
Der var flere spændende ideer til, hvad man kan gøre ved et, fx arrangere vinter-events eller arrangere kombinerede sprog og tango-aftener, der skal bidrage til at lette den sproglige barriere for udenlandske tilflyttere.

Syddjurs Kommune vil den kommende tid fortsætte med at invitere udvalgte grupper til møder som dette, hvor der er bedre mulighed for at gå i dybden med emnerne og få flere nuancer med. De afløser som nævnt ikke de traditionelle borgermøder, de skal ses som et supplement.