Kom til Arkivernes Dag og bliv klogere på dit lokalområde

Åbent Hus i fem lokalarkiver i Syddjurs lørdag 10. november

5. november 2018: Arkivernes Dag er en landsdækkende begivenhed, som markeres af de danske lokalarkiver anden lørdag i november. I Syddjurs kan man lørdag 10. november besøge fem af kommunens lokalarkiver: Molsarkivet i Knebel, Lime Egnsarkiv, Rosenholm Egnsarkiv i Hornslet, Rønde Egnsarkiv i Feldballe og Midtdjurs Lokalarkiv i Kolind.
Nogle af arkiverne præsenterer et tema på Arkivernes Dag. I Midtdjurs er det således 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig, der kostede masser af ødelæggelser og menneskeliv, ligesom spansk syge, dyrtid og rationering kom til at præge hverdagen.
I Rosenholm Egnsarkiv handler det om Hornslet i billeder fra Hornslet 1910-1992. Lime Egnsarkiv viser samlingerne frem og opfordrer til at komme og se, hvad der fx er i arkivet om ens eget hus. På Molsarkivet fejres arkivets 50-års jubilæum - oven i købet i nye lokaler.
I Rønde fokuseres på egnens erhvervsliv i form af landbrug og det handelsliv, som udviklede sig fra 1856. Desuden vises en lille udstilling, der markerer 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig set gennem lokale briller.

Digitalisering og formidling
Arkiverne rummer en guldgrube af materiale. I stigende grad digitaliseres det og gøres tilgængeligt til glæde for offentligheden - bl.a. kort, skriftlige dokumenter og genstande. Billeder, negativer, film, bånd - i de senere år også videomateriale - er også vigtige og bevaringsværdige dokumenter.

På Arkivernes Dag (og i åbningstiden hen over året) kan nysgerrige få et indblik i, hvad der sker på et lokalarkiv - og måske endda få lyst til at blive en del af det frivillige arbejde med at værne om og formidle lokalhistorien til kommende generationer, som gennem billeder og andet materiale kan blive klogere på det lokalsamfund, de bor i.

En udfordring for arkiverne er de frivillige arkivarers alder. Mange arkiver har brug for friske kræfter - ikke mindst til digitaliseringen af de materialer, som betænksomme mennesker afleverer til arkiverne.
 
Vær med i det spændende "detektivarbejde"
I Rønde Egnsarkiv fortæller formand John Petersen entusiastisk om et spændende "detektivarbejde" med at dykke ned i de mange ubesvarede spørgsmål, som rejser sig, når arkivets primus motor i scanning af gamle billeder og negativer, Erling Jensen, har fundet interessante ting frem.

En af Erling Jensens opgaver er bl.a. at scanne 32.000 lysbilleder fra den i 1986 afdøde Rønde-fotograf Lars Hounsgaard, hvorfra arkivet for år tilbage også fik kassevis af fotografiske plader, ruller m.v. med tusindvis af billeder fra 1943 til sidst i 1950'erne.
Arkivet har ambitioner om at få lagt en stor del af materialet ud til offentlig nærstudering i det omfang, at persondatalovgivningen tillader det.

"Vi har det problem med de gamle glasplader, at nok har vi navnene på dem, der bestilte billederne, men alle personerne, der figurerer på billederne, skal vi have identificeret," siger John Petersen. Han er i gang med at skrive en bog om Gammel Rønde, og det tager tid - "for alt skal tjekkes, så det er rigtigt," understreger John Petersen.

Netop nysgerrigheden, fordybelsen i egnens historie, og muligheden for at formidle den, er blandt de drivkræfter, som får nogle til at gå ind i det frivillige arbejde på et af de lokalarkiver, som har til opgave at opbevare og bevare historiske effekter, gøre dem tilgængelige - og formidle udvalgte dele af lokalhistorien.

Arkivernes frivillige har masser af gode og interessante historier at fortælle - både om lokalhistorien og den måde, de arbejder på i arkivet, så besøg endelig dit lokale arkiv 10. november. Det bliver ikke kedeligt!

Tid og sted:
Fem lokalarkiver i Syddjurs holder åbent på Arkivernes Dag - Lørdag den 10. november 2018:
 
Molsarkivet, Knebel Bygade 31, Knebel                            10.00 - 14.00
Lime Egnsarkiv, Limegårdsvej 2, Lime                               13.00 - 15.30
Rosenholm Egnsarkiv, Tingvej 33, Hornslet                      10.00 - 13.00
Rønde Egnsarkiv, Lufthavnsvej 10, Feldballe                    14.00 - 17.00
Midtdjurs Lokalarkiv, Bugtrupvej 33, Kolind                       14.00 - 17.00
 
www.syddjurslokalarkiver.dk