Glade unge på kursus som KulturCrew

Skoleelever fra Kolind, Rønde og Hornslet vil hjælpe til på Aprilfestival

19. februar:

Omkring 30 elever fra Kolind Centralskole, Rønde Skole og Hornslet Skole er her i foråret på kursus som såkaldt KulturCrew i anledning af Aprilfestival i Syddjurs. Festivalen, der afvikles i dagene 15.-22. april, er verdens største turnerende teaterfestival for børn og unge, arrangeret af Teatercentrum og Syddjurs Kommune.

”KulturCrew er et unik koncept, som giver elever kompetencer, ansvar og indflydelse, der udvikler dem både som kulturarrangører og som mennesker,” fortæller Pernille Welent Sørensen fra Teatercentrum, som er primus motor i arbejdet med de unge på kurset.

Pernille fortæller, at et KulturCrew består af en gruppe elever, som i samarbejde med en kontaktlærer står for både forberedelse og afvikling af arrangementer på skolen.

Værtsskab, praktisk hjælp og PR
Under Aprilfestival bliver det teaterforestillinger, men KulturCrew kan også, når Aprilfestival er slut, bruges til at afvikle en skolekoncert,

en danseforestilling eller lignende, smidigt og professionelt.

De lokale KulturCrews kan efter forårets kursus varetage en lang række opgaver i forbindelse med Aprilfestival. De kan fx som værter stå for kontakten med kunstnerne, tage imod, sørge for forplejning og præsentere kunstnerne på scenen, vise publikum på plads osv.

De unge kan efter kurset reklamere for arrangementer og lave små reportager til brug i lokale aviser, skolebladet, sociale medier, hjemmeside. De kan også fungere som praktiske hjælpere til at opstille og nedtage udstyr, styre lys og lyd.

Fortsætter efter Aprilfestival
Også efter Aprilfestival er det tanken, at det lokale KulturCrew skal i sving. KulturCrews kan, foruden de allerede nævnte opgaver, også bruges af skolerne, når der fx skal udvælges teaterstykker eller koncerter til skolerne.

Lærer Birgitte Rehde Hansen, Kolind Centralskole, ser Teatercentrums KulturCrew koncept som en fantastisk mulighed for at udvikle eleverne og give dem reelt ansvar, og hun har i processen med eleverne oplevet, hvordan de vokser med opgaven, får ny energi og bliver kulturskabende.

Riber Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, er begejstret for at se, hvordan elever og lærere har taget fat på udfordringen med KulturCrew.

Understøtter kommunens kulturelle profil
”Det er dejligt at opleve den begejstring og virkelyst, som elever og lærere signalerer, og jeg er især glad for at høre, hvordan det er tanken at videreføre konceptet efter Aprilfestival, hvor de nuværende KulturCrews, sammen med deres kontaktlærere, vil undervise nye elever i, hvordan man kan tænke kultur ind i skolens dagligdag”.

Udvalgsformanden ser KulturCrew som en gave til en kommune, der i forvejen gør meget for at pleje og udvikle kulturen – til glæde for nuværende borgere såvel som led i den mere langsigtede strategi for at hente nye borgere til Syddjurs. Potentielle tilflyttere, som måske endnu ikke helt er opmærksomme på de mange kulturtilbud, som udfolder sig i Syddjurs Kommune, lige nord for Aarhus.

Links:

https://www.facebook.com/aprilfestival.dk/

http://www.aprilfestival.dk/

http://kulturcrew.dk/

Fakta om Aprilfestival:

Aprilfestival er verdens største turnerende teaterfestival med forestillinger for børn og unge.

Teaterfestivalen afvikles i år i samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Teatercentrum.

Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet og arbejder for at sikre børn og unge oplevelser med professionel scenekunst for store og små.

Over 100 professionelle teatre optræder på festivalen med 150 forskellige forestillinger.

Der uddeles i løbet af festivalen 25.000 gratis billetter.

Festivalen rykker ind på alle skoler og i alle daginstitutioner og har som målsætning, at alle børn i kommunen oplever teater mindst én gang i løbet af ugen 15.-22. april 2018.

Festivalen afholdes hvert år i en ny dansk kommune.

Første Aprilfestival blev holdt i 1971.

Fakta om KulturCrew:

KulturCrew er et koncept udviklet i samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum.

KulturCrew består af elever mellem ni og 16 år.

Nøgleord i Teatercentrums workshops er læring, indflydelse, medansvar, sjov, fællesskab, samt møde med kunst, kultur og alternative læringsrum.

KulturCrews arbejder fx som værter med kunstnerbesøg, kan hjælpe lærerne med at vælge kulturtilbud, lave PR for kulturbegivenheder og hjælpe med teknik og sceneopsætning.

De lokale KulturCrews fortsætter efter Aprilfestival og står, sammen med skolens kontaktlær, for at uddanne nye KulturCrews.