Syddjurs AWARD 2016 - Tirsdag 15. marts 17.45

Syddjurs Award-liste

Borgere, kultur- og foreningsliv m.fl. kan frit og kvit indstille kandidater til følgende priser:

1. Natur- og friluftsprisen

Nationalpark Mols Bjerge

  • Prisen tildeles en person, en gruppe eller en forening, der i årets løb har ydet en særlig indsats for naturen eller friluftslivet i Nationalpark Mols Bjerge.

Send en begrundet indstilling med navn og kontaktoplysninger på den/dem du indstiller, og på dig selv, til mols@danmarks
nationalparker.dk

senest mandag 22. februar.

2. Frivilligprisen

Frivilligrådet
Prisen for frivilligt socialt arbejde skal medvirke til at sætte fokus på frivilligpolitikken og det frivillige sociale arbejde. Ved frivilligt socialt arbejde forstås: At det er frivilligt og uden tvang af økonomisk eller anden art. -  At det er ulønnet. - At det udføres for andre end én selv eller ens familie. - At det har en vis formel/offentlig karakter.

  • Formålet med prisen for frivilligt socialt arbejde er således at: Påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen.  - Synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde. - Fremme det frivillige sociale engagement

Send en lille begrundelse for indstillingen, samt navn og kontaktoplysninger på dig selv og dem / den, du indstiller til syddjurs@syddjurs.dk senest mandag 22. februar klokken 09.00.

Hvem skal have et skulderklap som tak for indsatsen i 2015? Hvilken forening eller ildsjæl fortjener den ekstra opmærksomhed det er at få en Syddjurs Award? Hvem har gjort en forskel i jeres kultur- og fritidsliv? Kom til tasterne og skriv til os, hvem og hvorfor.

3.Talentprisen

Lokalavisen og PR electronics

  • Prisen går til et lokalt talent, der endnu er i sine unge år og skal til at folde sig ud i større målestok og som investerer både tid og kræfter i sin metier.

Det kan være som kunstner, forfatter, musiker, idrætsudøver....
Indstilling med en lille begrundelse skal være motiveret og sendes til lars.n.thomsen@lokalavisen.dk senest mandag 22. februar klokken 9.00.

4. Fritidsprisen

DGI og Syddjurs Kommune

  • Kender du en lokal ildsjæl på idrættens område, som har ydet en særlig frivillig indsats?

Prisen går til den lokale ildsjæl, som ved frivilligt arbejde i det forgangne år har understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: Eliteidræt, breddeidræt, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.
Indstilling med en lille begrundelse skal være motiveret og sendes til
syddjurs@syddjurs.dk senest mandag 22. februar klokken 9.00. mrk. Kulturafdelingen

Rønde Idrætscenter lægger igen lokaler til, når den fjerde udgave af Syddjurs Award løber af stablen.
Tilmelding, - klik her!

5. Kulturprisen

Syddjurs Kommune
Hvem skal modtage årets kulturpris?

  • Prisen går til en person, forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune. Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.

Indstilling med en lille begrundelse skal være motiveret og sendes til syddjurs@syddjurs.dk senest mandag 22. februar klokken 9.00. mrk. Kulturafdelingen

6. Rotary klubbernes Hæderspris

Rotary

Rotary i Rosenholm, Ebeltoft & Rønde ønsker at uddele denne Hæderspris til en person eller gruppe.

Kriterier er følgende:

  • At styrke livskvaliteten og trivsel for en særlig gruppe mennesker.
  • At yde en særlig støtte til en gruppe mennesker i vanskelige sociale kår.
  • At skabe synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik.
  • At markere de særlige styrker ved frivilligt socialt arbejde.

Send en indstilling med en lille begrundelse skal være motiveret og sendes til award2016@rotary.dk  senest den 22. februar kl. 10.00 samt navn og kontaktoplysning på dig selv og den/de indstillede.

Øvrige priser

Kandidater til nedenstående priser indstilles og afgøres af de relevante råd og organisationer, der tildeler prisen.

7. Handicaprådets pris

Handicaprådet.

8. Billedkunstrådets pris

Syddjurs Billedkunstråd.

9. Provstiets pris

Syddjurs Provsti.

10. Årets Landsby

Syddjurs Kommune

11. Viden Djurs Innovationspris

Viden Djurs.