Priserne blev uddelt af:

Handicapprisen - 5.000 kr.

Hvem skal have Syddjurs Handicapråd's pris 2014?
Syddjurs Handicapråd uddeler prisen, der er på 5000 kr., til en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med funktionsnedsættelse i Syddjurs Kommune. Ved prisuddelingen sættes der fokus på modtageren og det gode eksempel.

Alle og enhver kan foreslå en prismodtager. Forslaget skal være motiveret og velbegrundet.

Årets Landsby - 5.000 kr.

Landsbyprisen har til formål at sætte fokus på den landsby i Syddjurs Kommune, der har markeret sig særlig positivt for derved at synliggøre livet i landsbyerne - f.eks.:

 • Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen eller andre aktører.
 • Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt.
 • Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser veje til fornyelse og udvikling, - ikke nødvendigvis fysiske investeringer.
 • Stor frivillig indsats og bidrag med private penge eller fondsmidler.
 • Udvikling baseret på en planlagt udviklings indsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste 3-5 år.

Indstilling med en lille begrundelse skal være motiveret.

Frivillighedsprisen - 5.000 kr.

Prisen for frivilligt socialt arbejde skal medvirke til at sætte fokus på frivilligpolitikken og det frivillige sociale arbejde.
Ved frivilligt socialt arbejde forstås:

 • At det er frivilligt og uden tvang af økonomisk eller anden art
 • At det er ulønnet
 • At det udføres for andre end én selv eller ens familie
 • At det har en vis formel/offentlig karakter.

Formålet med prisen for frivilligt socialt arbejde er således at:

 • Påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen
 • Synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde
 • Fremme det frivillige sociale engagement

Talentprisen - 5.000 kr.

 • Prisen går til et lokalt talent, der endnu er i sine unge år og skal til at folde sig ud i større målestok og som investerer både tid og kræfter i sin metier.
 • Det kan være som kunstner, forfatter, musiker, idrætsudøver....

Fritidsprisen - 8.000 kr.

Kender du en lokal ildsjæl på idrættens område, som har ydet en særlig frivillig indsats?

 • Prisen går til den lokale ildsjæl, som ved frivilligt arbejde i det forgangne år har understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder:
 • Eliteidræt, breddeidræt, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Kulturprisen - 8.000 kr.

 • Hvem skal modtage årets kulturpris?
 • Prisen går til en person, forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune.
 • Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.

Øvrige priser

BKR - Billedkunstrådets pris - 5.000 kr.

 • BKR nominerer tre kandidater og udvælger/motiverer valget af årets prismodtager.
 • Billedkunstrådets pris går til en kunstner, et initiativ, et arkitektur-/landskabsprojekt, eller andet visuelt udviklingsprojekt med et højt kunstnerisk niveau, som har styrket kunstlivet, den kunstneriske dialog og sat Syddjurs Kommune på landkortet.

Provstiets pris - 5.000 kr.