Stor interesse for "Skolen i Virkeligheden"

Mange netværkskontakter skabt og konkrete aftaler indgået i Rønde Idrætscenter

23. og 29. august 2016:

Åben Skole messen i Rønde Idrætscenter, hvor godt 20 udbydere fra skoleportalen "Skolen i Virkeligheden" havde stillet stande op for at præsentere deres tilbud, blev vel modtaget af de godt 100 lærere samt en hel del andre fra kommunens forvaltning og politiske liv.

Blandt deltagerne fra det politiske liv kan bl.a. nævnes borgmester Claus Wistoft, formanden for Udvalget for plan, udvikling og kultur, Kirstine Bille, og Per Zeidler, formand for Udvalget for familie og institutioner. Sidstnævnte åbnede messen med en tale til de forsamlede.

Mange af lærerne forlod stedet med informationsmateriale og et udvidet netværk, andre havde ligefrem fået konkrete aftaler om supplement til deres undervisningstilbud i hus.

"Skolen i Virkeligheden" har således fået en god start i Syddjurs Kommune.

Ovenfor kan du se billeder og reportagevideo. Nedenfor kan du høre udvalgsformand Per Zeidlers tale.

Du kan se alle Syddjurs-tilbuddene på portalen her, hvor der løbende kommer nye tilbud til: http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs