Søg Syddjurs Kommunes puljer nu

Mange penge at hente til talentudvikling, lederudvikling, nye initiativer og aktiviteter

Det er en god idé at holde øje med, hvornår det er tid for at søge Syddjurs om midler, hvis man fx har en god idé til nye initiativer, har særlige talenter i sin forening, som fortjener at blive løftet.

1. maj er det igen tid at søge nogle af de puljer, som Syddjurs Kommune har stillet til rådighed for talentudvikling og udvikling af nye kulturelle aktiviteter.  Andre puljer har andre frister - her følger en oversigt over fire aktuelle puljer.

Ansøgninger sendes til mailadressen syddjurs@syddjurs.dk att. Kulturafdelingen. Har du spørgsmål angående puljerne, kontakt Kulturafdelingen på: 87535049 / 87535046.

Talentpuljen

Puljens midler uddeles to gange årligt.

Ansøgningsfrist er 1. maj og 1. november. 

Der kan maksimalt søges om 5.000 kr. i tilskud.

Tilskud fra talentpuljen kan tildeles:

  • Musikere, kunstnere og andre kreative talenter bosat i og med fast tilknytning til Syddjurs Kommune
  • Idrætsudøvere der er medlem af en forening eller klub under Danmarks Idræts-Forbund
  • Idrætsudøvere som er medlem af en forening eller klub i Syddjurs Kommune og som repræsenterer samme forening eller klub ved al deltagelse i turnering og stævner

Læs mere om at ansøge talentpuljen på:
www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-puljer-og-blanketter/puljer/talentpuljen

Kulturpuljen

Du kan som borger, forening eller organisation søge Syddjurs Kommunes Kulturpulje om støtte til nyskabende, inspirerende og kulturelt forankrende aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs Kommune.

Ansøgningsfrist under 50.000: Den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. oktober. Behandles af Kulturafdelingen.

Ansøgninger over kr. 50.000 - behandles løbende af Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

Generelt gælder, at tilskud fra puljen skal være bredt målrettet og åbent for offentligheden.

Der ydes støtte i form af direkte tilskud og/eller underskudsgaranti. Foreninger, som er underafdeling af hovedorganisationer kan også søge om underskudsgaranti

Læs mere om at ansøge kulturpuljen på:
www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-puljer-og-blanketter/puljer/kulturpuljen

Udviklingspuljen

Syddjurs Kommune har afsat en særlig pulje til udviklingstiltag inden for folkeoplysningens område.

Der kan ydes tilskud til følgende formål:

  • Nye initiativer med folkeoplysende formål
  • Udviklingsarbejde
  • Enkeltstående projekter
  • Amatørkulturelle aktiviteter
  • Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
  • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
  • Virksomhed af tværgående aktivitet

Der ydes ikke tilskud til forplejning.

Læs mere om at ansøge Udviklingspuljen på:
www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-puljer-og-blanketter/puljer/udviklingspuljen

Ansøgningsfrist: Løbende

Lederudvikling for foreninger

Kurser og uddannelser inden for det frivillige foreningsarbejde med 75 % af kursusafgiften, max. kr. 1.000,00 pr. deltager pr. år.

Der skal søges inden kursets start.

Når kurset har været afholdt indsendes dokumentation for betaling og refusion udbetales.

Befordring: Billigste offentlige transportmiddel skal benyttes. Køres der i egen bil refunderes udgiften med et beløb svarende til antal km. x statens laveste takst

Ansøgningsskema finder du på:
http://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-puljer-og-blanketter/tilskud/tilskud-til-lederudvikling-og

Lær at fundraise
Rundt omkring findes et væld af forskellige puljer til støtte for alskens formål, men det kan være vanskeligt at hitte rede i dem alle. Lær at søge med PuljeGuiden: Kursus i Puljeguiden 2. maj