Sammen er vi stærke på Outdoor området

Erhvervsgruppe mødtes til åben dialog med kommunens repræsentanter om udfordringerne i erhvervet og mulighederne for samarbejde

30. maj 2018:

 

Stemningen og dialogen var god og tillidsfuld, da 15 erhvervsfolk i Ebeltoft Outdoor Erhvervsgruppe mødtes på Langsøgaard med en række af kommunens repræsentanter fra erhvervs-, beskæftigelses- og kulturområdet.

Målet med mødet var at drøfte outdoor-erhvervets udfordringer med henblik på at afdække, hvordan deltagere i erhvervsnetværket kan hjælpe andre medlemmer - og på hvilken måde kommunen i forskellige situationer kan række en hjælpende hånd til erhvervet.

Allerede under præsentationen af de enkelte virksomheder konstaterede flere, at der er talrige områder, hvor de enkelte virksomheder kan supplere hinanden og ved at samarbejde kan løfte langt større opgaver, end hver enkelt er i stand til. På den måde kan Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs markere sig endnu bedre i omverdenens bevidsthed, såvel hvad angår turisterne som potentielle tilflyttere.

Mangfoldighed af kompetencer
Flere af netværkets deltagere fortalte, at de selv var flyttet til Syddjurs for at nyde Mols Bjerges naturskønhed - og hurtigt var blevet positivt overraskede over den mangfoldighed af kompetencer, som området rummer i form af kreative, dygtige mennesker inden for kunst og kultur, gastronomi, turisme osv.

Udtrykket "sammen er vi stærke”, båret af den gensidige vilje til at støtte hinanden i netværket og se muligheder for at supplere og udvikle projekter og virksomheder sammen, gik igen i flere indlæg.

Mødet gav også kommunens medarbejdere mulighed for at signalere åbenhed og villighed til at stå bi med rådgivning, sparring, hjælp til at oplyse om og søge de pengepuljer, som måtte være relevante for at udvikle outdoor-området i Syddjurs.

Vilje til at søge samarbejde
Denne åbne, tillidsfulde og servicemindede tilgang tiltalte erhvervsfolkene, som viste sig meget forskellige hvad angår graden af udvikling i den enkelte virksomhed. Nogle havde været i outdoor-branchen i en årrække, andre var nye i faget - og nogle havde outdoor-aktiviteterne som en fritidsbeskæftigelse ved siden af et andet arbejde.

Uagtet dette var der i erhvervsgruppen en udtalt vilje til at styrke og fortsætte netværkeriet, se muligheder og søge at udvikle nye samarbejder, ligesom kommunens medarbejdere gav løfte om at stå klar til at bakke op og række en hjælpende hånd, hvis virksomhederne måtte have brug for råd og vejledning for at få samarbejdsprojekter til at lykkes.

Henrik Mikkelsen, Kalø Outdoor, og Lars Clement, BusinessFilm, luftede fx tanker om at udvikle en version 2.0 af fænomenet "By på Skrump" for at højne borgernes trivsel og sundhedstilstand i en tid, hvor der snakkes meget om diabetes og om hvordan motion kan medvirke til at gøre mennesker med diabetes sundere - ja, måske endda helt raske.

Brug os som døråbner
"Sammen vil vi kunne løfte det og vise alle mulige andre kommuner, hvordan man gør det rigtigt på hele trivselsområdet," sagde Henrik Mikkelsen.

Erhvervskonsulent Bine Boldsen, Syddjurs Kommune, opfordrede idémagerne til at arbejde videre med tankerne og møde op på det sommermøde, som Syddjurs Kommune og Business Djursland har inviteret til på Langsøgård 19. juni.

"Her kan I bl.a. møde potentielle samarbejdspartnere, byrådsmedlemmerne og direktionen, og drøfte hvordan vi i fællesskab udvikler aktiviteter for krop og sjæl i denne skønne natur," sagde Bine Boldsen.

Dialogen kan fortsætte og samarbejdet udvikles...

EBELTOFT OUTDOOR ERHVERVSGRUPPE

 

Under overskrifterne samskabelse, dialog og netværk mødtes forleden disse med en håndfuld medarbejdere fra Syddjurs Kommune med erhvervskonsulent Bine Boldsen i spidsen:

 

 • Sofie Saxtoft Højlund, Sølballegård
 • Lars Hede, SpencerHede
 • Leif Møller Nielsen, SUP Ebeltoft
 • Bo Simonsen, Mols-mountainbike & Outdoor-guide
 • Anita Søholm, Naturildsjæl
 • Frank Kjerstein - Djursland-Psykologen.
 • Lars Bay, Turridning Molsbjerge
 • Henrik Mikkelsen, Kalø Outdoor
 • Carsten Nielsen, Karpenhøj Naturcenter
 • Lars Clement, BusinessFilm
 • Barnaby Pedersen, Swann Pro Motion
 • Maiken Bo Würtz Lilliendal, Mols Farm
 • Jens Ole Ladefoged, Langsøgaard
 • Elisabeth Christensen, Fuglsø Kro  Bed & Breakfast
 • Thomas Kjerstein, Ebeltoft Outdoor

Næste møde i gruppen: 27. juni På Jagtslottet, Grenåvej 12, Rønde.

https://ebeltoft-outdoor.dk/erhverv