Om Kong Menved Marked - skru tiden tilbage til 1313

På Kong Menveds Marked 2018 er det naturligvis ikke muligt at genskabe et helt afgrænset snit i tiden, men aktørerne på markedet prøver at tilstræbe en stemning af, at vi befinder os på et marked i år 1313 eller lige der omkring.

Markedet er beskyttet af Kong Erik Menved. Mange af bønderne, som kommer på markedet, er tvunget til at arbejde med opførelsen af middelalderborgen men har for en stund fået mulighed for at glemme det hårde arbejde og mænge sig med hinanden - og med velstående handelsfolk, håndværkere, musikere og riddere fra fyrstedømmerne sydpå.

Markedspladsen vil emme af sanselige oplevelser for øjne, næse og ører, når middelalderaktører fra nær og fjern samles med telte, madboder, arbejdende værksteder og meget mere.

Fantastiske kampshows
Handelsfolkene faldbyder deres varer, der er fabrikeret igennem de lange vinteraftener. Lyden af smedens hammer og træskærerens mejsel blander sig med lydene fra gøglerne, de internationale musikanters toner og godtfolkets godmodige palaver.

Imens kan du selv få afprøvet middelalderens håndværk, eller løfte på våben og rustningsdele. Du kan finde spændende og smukke ting i de mange boder, skyde med bue og pil, lege middelalderlige lege eller gå i latinskole med ungerne, alt i mens smagsløgene pirres af kølig mjød i lerkrus eller andre middelalderlige lækkeri.

På markedspladsens arena vil der mange gange i løbet af dagen være mulighed for at opleve fantastiske kampshows med trænede rustningsklædte riddere, og rundt omkring på pladsen vil der være masser af optrin med musik og gøgl.

 

Billedet: De mange boder rummer kunsthåndværk, spiselige lækkerier m.v.

Lad dig fortrylle
Her kan man glemme hverdagen og gøre sig en god handel eller skaffe sig et sjældent luksusprodukt, mens man lader sig fortrylle af musik, gøgl og andre menagerier.

Markedet er en folkefest for de tilstrømmende bønder og borgere og samtidig et livsgrundlag for mange af de omrejsende handelsfolk og artister. Også adelsfolk og højtstående gejstlige kan finde på at troppe op på markedspladsen, og så kan det godt give et sug i maven af frygt og beundring hos almindelige godtfolk...

God fornøjelse på Kong Menveds Marked!

Specielt for aktører på Kong Menveds Marked ved Kalø Slot 16.-17. juni 2017:

Det er en stor glæde, at vi igen i år har fået mulighed for at afholde Kong Menveds Marked ved Kalø. I den anledning opridser vi her nogle retningslinjer og betingelser for markedet, du som aktør skal tage stilling til, hvis du ønsker at deltage i år.

Kong Menveds Marked sørger for:

 • Brænde, el og vand.
 • Adgang til badefaciliteter med varmt vand og toiletter
 • Et gratis morgenmåltid til alle aktører begge dage. Man har naturligvis lov til at tilberede sin egen mad i lejrene til de øvrige måltider, men der vil også være mulighed for at købe mad til alle måltider i et centralt madtelt.  Ønskes dette skal det anføres i aktør-ansøgningen. Andre eventuelle forplejningsaftaler aftales individuelt.
 • For de der ønsker at overnatte på markedspladsen, er der mulighed for dette, forudsat at teltet er et middelaldertelt.
 • Der kan parkeres på anvist langtids-P-plads.
 • Kong Menveds Marked udleverer ved ankomst en kuvert med praktiske information til kontakt person for gruppen, samt anviser plads til denne.

Aktøren sørger for:                  

 • Stiller med en kontakt person.
 • Rydder pladsen efter markedet søndag.
 • Har selv ansvar for udstyr og telte.
 • Tegner selv ansvarsforsikringer for sine deltagere.
 • Har opsyn med bål – der skal slukkes om natten, når de ikke er under opsyn.
 • Har mindst en brandslukker i lejren.
 • Aktøren forpligter sig til at etablere eventuelle sikkerhedsforanstaltninger på foranledning, såfremt Kong Menveds Marked finder det nødvendigt.
 • Aktøren sørger selv for al oprydning omkring egen lejr. Overskydende brænde, hø, halm, affald m.m. fjernes helt fra middelalderpladsen – afleveres til det område der angives af arrangøren.
 • Bål er tilladt i bålfade eller på anden måde hævet fra jorden.
 • Enhver deltager fra aktøren forpligter sig til at optræde i tidsmæssigt korrekt kostume, fra top til tå, så oplevelsen bliver fuldendt for de besøgende. Ligeledes må eksempelvis radioer, mobiltelefoner, tøj, sko, grej eller madvarer, der ikke er tidssvarende, ikke være synlige for publikum i åbningstiden. Enhver nutidigt udseende genstand og/eller materiel der er nødvendig for afviklingen, skal sløres så indtrykket forbliver intakt. Rygning, der heller ikke passer ind i tidsbilledet, skal ligeledes foregå skjult. Også varesortiment i boderne skal være autentisk middelalderligt.
 • Biler skal være ude af området senest klokken 09.00 om morgenen lørdag og søndag, og først igen komme ind på markedspladsen for at hente telt og udstyr efter lukketid søndag.Dog er det tilladt at komme ind med bil lørdag aften efter lukketid – for at hente/aflevere evt. vare etc.

Betingelser og værd at vide:

 • Der kan stilles op fra fredag 15. juni kl. 12.00, og der skal være ryddet igen mandag 18 juni kl. 12.00.
 • Pladsen er åben for publikum fra kl. 10-17 lørdag og søndag.
 • Ild tilladt i bålfade, højbål og lign. Der skal forefindes en godkendt ildslukker i hver lejr.
 • Der skal være tre meter mellem teltene i lejrene, og de udstukne brandveje på fem meter skal overholdes.
 • Det er gratis at deltage, men der udbetales ikke honorar, kørsel eller lign. med mindre andet er aftalt individuelt.
 • Store madboder, der kræver meget strøm og rindende vand afkræves dog en bodholder pris på 500 kr.