Moderne bofællesskaber i tomme bygninger

Landsbyfællesskabet Østdjurs og Syddjurs Kommune inviterer til inspirationsaften på Kulturhotellet i Rønde

3. oktober 2018:

Rundt om i landskabet står et stigende antal bygninger tomme. Samtidig er bofællesskabet ved at blive en populær boform, hvor bofællerne deles om fællesarealer, faciliteter, redskaber - og arbejder sammen om praktiske opgaver til glæde for fællesskabet.

På den baggrund inviterer Landsbyfællesskabet Østdjurs og Syddjurs Kommune torsdag 11. oktober til en inspirerende aften på Kulturhotellet i Rønde, hvor man - ud over en lækker sandwich og frugt - kan høre mere om emnet og om de konkrete planer, der arbejdes med i den ene af de to landsbyklynger i Syddjurs Kommune.

I nogle af landsbyfællesskabet Østdjurs' 14 mindre landsbyer er der for tiden snak om netop bofællesskaber som en mulighed for at udvikle området og skabe nye muligheder for liv på landet i tomme landbrugsbygninger, kroer, købmandsbutikker eller andre bygninger, som har mistet deres oprindelige funktion.
 
Drømmen om fremtidens bofællesskab
På mødet vil Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, byde velkommen og fortælle om, hvordan tankerne om bofællesskaber rimer med Syddjurs Kommunes tilgang til bosætning og udvikling af lokalsamfundene.

Frederik Svinth, som for tiden bor i Aarhus, fortæller om sine tanker og drømme vedrørende at starte et nyt bofællesskab inden for Landsbyfællesskabet Østdjurs. Et bofællesskab, der indrettes til fremtidens behov, ønsker og familieformer. Frederik Svinth har erfaringer fra andre bofællesskaber og vil på Kulturhotellet fortælle om, hvordan han forestiller sig, at et nyt bofællesskab skal indrettes for at få succes.

Mette Nasser, der tidligere boede i Rostved-bofællesskabet land.skab, kommer for at fortælle om de personlige erfaringer, hun sammen med to veninder har samlet op og beskrevet i bogen "land.skab - om at skabe et kollektiv på landet". Bofællesskabet i Rostved lever videre, men der er sket udskiftninger siden starten i 2012.

Fordele for den enkelte og kommunen
Til at sætte begrebet bofællesskab i et samfundsmæssigt perspektiv vil sociolog Birthe Linddahl Jeppesen fortælle om forskellige bofællesskabsformer, -typer og størrelser. Undervejs vil hun oplyse om de fordele, som bofællesskaberne rummer for såvel beboere som lokalområdet og kommunen.

Efter aftensmaden vil arkitekt Esben Dannemand Frost, der er projektleder i bestræbelserne på at stable nye bofællesskaber på benene, fortælle om, hvordan man som borger i landsbyklyngesamarbejdet kan være med.
Esben Dannemand Frost fortæller, at mødet er første gang, at bofællesskabsprojektet præsenteres offentligt. Han oplyser, at projektets mål er at etablere to konkrete bofællesskaber, og det er på inspirationsmødet muligt at tilmelde sig nyhedsbreve og anden information om projektets udvikling.

Opfølgende møde til foråret
Arkitekten oplyser, at der allerede internt er skabt en bruttoliste over bygninger i landsbyklyngen, som måske kan egne sig til at blive transformeret til bofællesskaber.
"Det endelige valg bliver ikke foretaget før hen over vinteren. Jeg forestiller mig et opfølgende arrangement fx til foråret, hvor det er muligt at vise den valgte bygning. Indtil da kan man være med nogle arbejdsgrupper, få information om arbejdet med projektet, og stå i første række, når der er fundet et konkret sted," fortæller han.
Arkitekten har gennem årene opsamlet en del erfaring gennem sit virke i BO FROST architects, der har specialiseret sig i at transformere eksisterende byggeri til spændende nye bolig- og boformer, der både æstetisk og funktionsmæssigt svarer til de krav, som moderne mennesker stiller.
Foruden lokalt er der sendt invitation og orientering ud til en række Facebook-grupper, hvor mennesker fra hele landet diskuterer bofællesskaber og alternative boformer.

Billedtekst:
Fællesspisning i Landsbyfællesskabet Østdjurs. Landsbyfællesskabet vil i de kommende år arbejde på at igangsætte nye bofællesskaber, der kan skabe aktivitet og tiltrække nye naboer til området.

TID OG STED:
Torsdag 11. oktober klokken 17-20.
Inspirationsmøde om nye bofællesskaber på Kulturhotellet, Hovedgaden 10, Rønde.

OM PROJEKTET:
Projektet er et pilotprojekt igangsat af Landsbyfællesskabet Østdjurs i samarbejde med Syddjurs Kommune. Projektet skal i perioden 2018-2021 udvikle en model for at igangsætte nye bofællesskaber og afprøve den ved at igangsætte to nye bofællesskaber i området, der får et startskud af projektet og skal leve videre selv. Projektleder på projektet er arkitekt Esben Dannemand Frost fra BO FROST architects. Projektet er støttet af Byfornyelseslovens forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Landsbyfællesskabet Østdjurs er en landsbyklynge bestående af 14 mindre landsbyer, der som udgangspunkt er fælles om skolen og Børnehuset i Rosmus, men som i fremtiden vil være fælles om meget mere. Østdjurs generelt og landsbyklyngens geografi specifikt rummer en mængde gamle bygninger, naturområder og potentielle mødesteder, der p.t. ikke er i anvendelse. Landsbyfællesskabet vil redefinere området fra 'udkant' som en 'forkant' med et progressivt, aktivt, rummeligt og bæredygtigt fællesskab.