Syddjurs Egnsteater er sikret fire år mere

Aftalen med Syddjurs Kommune forlænges frem til udgangen af 2020

3. november 2016:

Egnsteateraftalen mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Egnsteater er nu på plads. Egnsteatrets drift er således sikret fire år frem, når den nuværende aftale udløber 31. december 2016.

Aftalen er en uændret forlængelse af den aftale, som parterne indgik i 2012 for perioden frem til 31. december 2016, hvilket betyder, at Syddjurs Kommune de næste fire år yder et produktions- og driftstilskud på 2.780.000 kroner til den selvejende institution.

Af tilskudsmidlerne skal teatret afholde husleje på 350.000 kroner årligt for brug af KulturHotellet på Hovedgaden i Rønde. Ejendommen deles med husets andre brugere, bl.a. Kulturskolen og en række lokale foreninger.Udgiften til huslejen er berettiget til refusion fra staten.
 

Egnsteatrets bestyrelsesformand, Karen Just, og udvalgsformand Kirstine Bille (billedet) er begge glade for, at der nu er underskrevet en aftale om, at Syddjurs Egnsteater kan fortsætte uændret yderligere fire år frem.

 

Styrker kommunens kulturprofil
I aftalen er det præciseret, at egnsteatret er et professionelt producerende teater, der mindst skal producere to årlige forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Hen over året skal teatret vise disse to produktioner ved mindst otte forestillinger for kommunens børn og unge. I år er det blevet til over 20, hvortil kommer gæstespil.

Scenekunsten skal dels udspille sig på scenen i KulturHotellet, dels i kommunens undervisnings- og kulturinstitutioner.

Desuden skal Syddjurs Egnsteater drive turnévirksomhed i Danmark og udlandet for at styrke kommunens kulturprofil, øge interessen for scenekunst og virke som en synlig og dynamisk kraft for børneteater og børnekulturen - i Syddjurs såvel som i hele Region Midt.

Forbedrede forhold og helt ny teatersal
Syddjurs Egnsteater, som i øjeblikket spiller tredje del af trilogien ”Hjerterum”, fik sidste år megen ros for indsatsen i Statens Kunstfonds evaluering af egnsteatre i Danmark.

Teatret havde dengang været uden fast produktions- og spillested i to år, men en ny teatersal og bedre faciliteter til lager og kontor har rettet op på disse forhold.

Syddjurs Egnsteater har, foruden produktion af to årlige forestillinger, en række andre opgaver. Bl.a. driver teatret ungdomsscenen ”Værelze 313”, teater-/dramaskole, workshops, gæstespil og indgår i netværk.

Stolt af Syddjurs Egnsteater
I øjeblikket handler netværksdannelsen meget om det store projekt Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, hvor Syddjurs Egnsteater i samarbejde med Teaterhuset Filuren i Aarhus samler de seneste tre års forestillinger og kæder dem sammen til en helstøbt kunstnerisk oplevelse med titlen: "Tro, håb og kærlighed".

Kirstine Bille, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, er meget stolt af, at Syddjurs Egnsteater, efter seriøs og kvalificeret evaluering, har dokumenteret, at teatret "leverer varen".

"Vi er i udvalget stolte af, at vi har kunnet forlænge egnsteateraftalen. Vi har fået rigtigt fine forestillinger, har fået rigtigt mange børn og unge i kontakt med teatret, og vi ser jo også med glæde, at trilogien "Hjerterum" bliver en del af Aarhus 2017."

"Jeg synes, vi har opnået meget ved at turde satse på et egnsteater, og jeg er glad for, at vi har forlænget aftalen," slutter Kirstine Bille.

Links:

Syddjurs Egnsteater: 

http://www.syddjursegnsteater.dk/

http://www.syddjursegnsteater.dk/kunstnerisk-profil

https://www.facebook.com/pages/Teaterkompagniet/236895903048966

Ungsomsscenen:

http://værelze313.dk/

https://www.facebook.com/VærelZe-313-145225769791/