Skab mere begejstring i folkeskolen med ”Skolen i Virkeligheden”

Lærere møder foreninger og virksomheder for at skabe bedre kontakt gennem ny skoleportal

10. august 2016: ”Jeg vil opfordre til, at portalen og messen modtages med begejstring - både af skolerne og civilsamfundets virksomheder og foreninger," siger Per Zeidler, formand for Udvalget for familie og institutioner op til en Åben Skole messe i Rønde Idrætscenter mandag 22. august.

Portalen, som Per Zeidler omtaler, er ”Skolen i Virkeligheden”, som Syddjurs Kommune har tilsluttet sig: http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs

På portalen kan lærerne lade sig inspirere og få overblik over en række muligheder for at trække personer fra foreninger og virksomheder ind i undervisningen.

Konkret og håndgribelig undervisning
"Vi skal alle være med til at løfte og skabe begejstring omkring folkeskolen, så den enkelte elev bliver dygtigere. Ved at åbne skolen op og lukke virkeligheden ind, kan vi bruge hinandens ressourcer bedre i arbejdet for at fremme indlæringen".

"Med hjælp udefra kan vi gøre undervisningen mere konkret og håndgribelig for eleverne og dermed hjælpe dem til bedre læring på vej mod den uddannelse, som bliver stadigt vigtigere," siger Per Zeidler.

Et halvt hundrede tilbud ligger allerede på portalens Syddjurs-afsnit, og flere er løbende på vej på http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs

Letter planlægningsarbejdet
Messen handler om at få sat handling på visionen om Den Åbne Skole i den nye skolereform: Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.

En arbejdsgruppe har siden forsommeren arbejdet på at skabe kontakt til udbydere, som vil tilbyde sin assistance på netop deres felt.

Portalens formål er at skabe overskuelighed, lette planlægningsarbejdet for kommunens skoler, ligesom portalen kan medvirke til at opbygge og styrke gode netværk.

Byen som undervisningsrum
På introduktionsmessen møder en række udbydere fra portalen op for at fortælle uddybende om deres tilbud. Samtlige lærere, skolebestyrelser og skoleledelser er inviteret til messen. Også byrådet er inviteret. Forventningen er, at lærerne går hjem med aftaler som er indgået med udbyderne.

Ud over at snakke med udbyderne vil man på messen kunne møde lærer H.P. Stenbæk, Rønde Skole, som har arbejdet meget med at bruge byen som undervisningsrum. Desuden vil der være speedoplæg fra to i den lokale arbejdsgruppe bag skoleportalen, civilsamfundskoordinator Niels Bo Nielsen og skolekonsulent Niels Hammer.