Vær med til at præge "Fritids- og Friluftspolitik frem mod 2020"

Udvalgsformand Kirstine Bille og Per Dalgaard efterlyser konstruktive forslag og kommentarer

29. april 2016

”Vi vil gerne samle så mange gode idéer og tanker om fritids- og friluftslivet som muligt i en ny fritids- og friluftspolitik,” siger udvalgsformand Kirstine Bille, Udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune.

”Alle konstruktive forslag og kommentarer er velkomne, så vi sammen kan gøre Syddjurs Kommune endnu bedre at udfolde sig i for borgere, tilflyttere og turister i alle aldre”, indskyder Per Dalgaard, Udvalget for natur, teknik og miljø.

De to udvalg har sammen nedsat en arbejdsgruppe, der frem til efteråret skal arbejde med at afdække, hvordan kommunen gennem en nedskrevet fritids- og friluftspolitik kan medvirke til at sikre endnu bedre betingelser for udfoldelse.

Fortæl om jeres ønsker
En lang række repræsentanter fra det etablerede foreningsliv og andre aktører på fritidsområdet er inviteret til at bidrage med tanker og forslag på et interessentmøde i Rønde Idrætscenter d. 17. maj, men alle andre er også velkomne til at bidrage med idéer, ønsker og kreative forslag.

I Syddjurs Kommune ønsker politikerne at udvikle de gode rammer for fritids- og friluftsmulighederne for borgere, tilflyttere og turister.

Derfor ønsker arbejdsgruppenat få synspunkter frem fra foreninger, selvorganiserede grupper og ildsjæle med interesse i idræt, og fritids- og friluftsliv.

De to udvalg har i fællesskab udformet 5 overordnede indsatsområder. Input fra interessentmødet skal bidrage til at forme fokusområder/temaer under de overordnede indsatsområder:

  1. Det organiserede foreningsområde
  2. Faciliteter
  3. Selvorganiserede fritids- og friluftsaktiviteter
  4. Byrum, kyster, skove og det åbne land
  5. Formidling og synliggørelse

Synspunkterog idéer samles i et bruttokatalog, som kommunens medarbejdere og politikere arbejder videre med frem til sommer, hvor forslaget til ”Fritids- og Friluftspolitik 2020” sendes i høring.

Fakta:
Hvad: Interessentmøde vedr. input til Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020
Hvornår: 17. maj 2016 kl. 17.00 – 20.30 inkl. let forplejning
Hvor: Rønde Idrætscenter, Pyramiden
Hvordan: Tilmelding via www.syddjurs.dk/fritidspolitik

I starten af september 2016 skal arbejdsgruppen være færdig med et tilrettet forslag til ”Fritids- og Friluftspolitik frem mod 2020” med input fra høringsperioden. Efter behandling i Udvalget for plan, udvikling og kultur samt Udvalget for natur, teknik og miljø, sendes forslaget videre til Byrådet.

”Fritids- og Friluftspolitik frem mod 2020” bliver Syddjurs Kommunes første formulerede politik på området. Med udgangspunkt i politikken, vil Syddjurs Kommune efterfølgende udarbejde konkrete handleplaner på udvalgte områder.