Borgere om ny biblioteksservice: ”Et godt initiativ!”

Lånerne i Lime er glade for borghjørnet i Dagli'Brugsen - og automaten er let at bruge

30. maj 2016

”Godt initiativ!”. ”Det er nemt at finde ud af”… De positive kommentarer var i overtal, da Syddjurs Bibliotek 20. og 25. maj tog bestik af lånernes reaktioner i forbindelse med den nye udlåns- og afleveringsautomat, som biblioteket har stillet op i Dagli’Brugsen i Lime.

Bibliotekar Sussi Lund Gadmar har på sine to dage med vejledning af lånerne ikke oplevet én eneste negativ kommentar til forsøget, der supplerer bogbussens tilbud.

Eneste betingelse for at bruge det nye fleksible tilbud er, at man er oprettet som låner på Syddjurs Bibliotek. Det kan man blive ved at møde personligt op i bogbussen eller på et af bibliotekerne i den betjente åbningstid. Blot skal man huske at medbringe sygesikringsbeviset.

Sparer kørsel til Hornslet
Birgit Gundersen fra Lime er blandt de lånere, som er glade for bogautomaten, hvor man kan låne udvalgte eller bestilte materialer og aflevere det, man har lånt og er færdig med. Som efterlønner læser Birgit Gundersen meget, og hun fremhæver, at hun med automaten vil spare en del kørsel til Hornslet.

Hun finder automaten nem og ligetil at bruge, og det samme gælder Birthe Andersen, som hurtigt fik de udvalgte bøger registreret undervejs i sin indkøbstur til butikken. Også Gert Bach Pasmussen, som fik Sussi til at oprette ham som låner, glæder sig til nu at kunne låne lydbøger, som han hører på længere ture i bilen.

Ordningen med udlåns- og afleveringsautomaten, som er til rådighed i Dagli’Brugsens åbningstid, bakkes fint op af brugsuddeler Jesper Nielsen, der er meget aktiv på Facebook og sender sms ud til tilmeldte kunder med tilbud og servicemeddelelser, således også en reminder om, at biblioteket havde en medarbejder ude for at vejlede lånerne.

Kultur og oplevelser for alle
Den nye biblioteksservice er et blandt flere kommende resultater af, at politikerne i Syddjurs Kommune har vedtaget en formuleret kulturpolitik og lytter til borgernes lokale ønsker.

 

Birgit Gundersen finder systemet let at bruge

Kirstine Bille, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, oplyser, at initiativet er led i kommunens bestræbelser på at forbedre biblioteksbetjeningen i landdistrikterne og gøre kultur og oplevelser tilgængelige for alle.

”Det nye supplement til bogbussen ligger fint i tråd med byrådets handleplaner for kulturpolitikken frem mod 2020. Automaterne er også et eksempel på, hvordan Syddjurs Kommune søger at understøtte fællesskabet i lokalsamfundene”.

Øjnene op for landlivets kvaliteter
”Vi går i dialog med aktive borgere i lokal- og distriktsrådene om, hvordan vi kan sikre det gode liv på landet og styrke bosætningen. Stadigt flere er ved at få øjnene op for de mange kvaliteter, der ligger i at bo på landet”.

Kirstine Bille tilføjer, at Syddjurs Kommune søger at understøtte borgernes ønsker om forskellige løsninger, der tager udgangspunkt i interesser og faciliteter i de enkelte lokalområder, så kommunen kan være med til at understøtte fællesskabet.

”Vi sætter også en automat op til borgerne i Ryomgård,” fortæller Sussi Lund Gadmar. ”Men dér opstilles den, efter aftale med distriktsrådet, i Bogcaféen. Her har Syddjurs Bibliotek afholdt arrangementer i samarbejde med Bogcaféen og har også planer om et enkelt arrangement til efteråret”.

 

Gert Bach Rasmussen blev oprettet som låner, så han kan høre lydbøger

Syddjurs Bibliotek:
https://syddjursbibliotek.dk/

Dagli’Brugsen på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/299758310162258/?fref=nf

Bogbussen vil fortsat holde ved Brugsen i Lime hver tirsdag kl. 15:45-16:15 som en del af den sædvanlige bogbusrute.