"Move for Life" fik en hjertelig start på Fregatten Jylland

Stor entusiasme, fint humør og lyst til at skabe folkelige og anderledes arrangementer

4. november 2016:
Batteridækket på Fregatten Jylland var koldt, og belysningen improviseret, men entusiasmen hos de cirka 40 borgere fra Syddjurs, der var mødt op til det første møde om "Move for Life", gav varmen, hjulpet på vej af kaffe, snak og små indlagte motionsøvelser.

"Move for Life", der arrangeres i samarbejde mellem Aarhus 2017, DGI og Syddjurs Kommune, bliver en Fuldmånebegivenhed under Aarhus 2017. Begivenheden, der 4. og 5. november 2017 afvikles i alle 19 kommuner i kulturhovedstadsprojektet, har til formål at gentænke måden, vi er aktive på.

Begivenheden skal være folkelig og aktivere så mange som muligt. Målet er 15.000 mennesker i Region Midtjylland, som opfordres til at være med til at kombinere idræt og kultur på en nytænkende måde. "Move for Life" skal desuden understøtte mangfoldighed på tværs af alder, køn, etnicitet, religion, seksualitet og bevægelsesfrihed.
 

Lysten driver værket
Projektleder Simon Knoblauch fra DGI understregede i sin indledning, at det er deltagerne - enkeltpersoner, foreningsfolk, borgergrupper, virksomheder m.fl., som skal tage ejerskab, snakke sammen og udvikle sjove og anderledes projekter, der kan fornøje og inspirere til nye måder at samarbejde på tværs mellem idræts- og kulturliv. DGI, 2017 og kommunen står klar til at hjælpe og skubbe på, men det er lysten hos borgerne, der driver værket.

I løbet af de to timer, som dette første møde varede, nåede mange at skabe nye kontakter og inspirere hinanden. En række grupper blev dannet til udvikling af idéer, og arbejdet foregik i en stemning af entusiasme, hjertelig latter - og fælles lyst til sammen at udvikle nye måder at motionere og blande motionen med kultur, fest og farver.

Efter en række oplæg og gruppearbejde fortalte repræsentanter fra grupperne om nogle af de idéer, som var kommet frem til videre diskussion og bearbejdning.

Skibet er ladet med…
Blandt de talrige idéer, der kom frem på det stolte gamle træskib, kan nævnes diskotek i en svømmehal med elektronisk musik under vandet, mountainbike med indlagt meditation, nat-teater (måske i samarbejde med filmhøjskolen), poesioplæsning  i mørke og masser af danse-workshops.

Nogle foreslog vandringer - fx fra den ene ende af kommunen til den anden, meditation i bevægelse, stort vinterbade-arrangement, håndbold i kajak, barfods-Zumba i ridehallen, kulturelt løb mellem kirker og kulturinstitutioner med indlagte happenings - for bare at nævne et par af idéerne.

Idéerne vil hen over det næste år tage form, nye netværker blive dannet, andre idéer dukke op, måske kombineret på tværs af de oprindelige grupper.

Til at understøtte dette er dannet en Facebook gruppe for interesserede, som vil lege med.

I forbindelse med planlægning af "Move for Life" festivalen afvikles en række workshops:

  • 30. januar.
  • 18. april.
  • 16. august.
  • 5. oktober.

Links:
https://www.dgi.dk/moveforlife

https://www.facebook.com/moveforlife2017

Vær med:
Ønsker du/I at være med til en stor motions- og kulturfestival eller har du spørgsmål så kontakt:
Kulturafdelingen: Tinna Stengaard, tste@syddjurs.dk eller 21 79 57 99
Sundhedsafdelingen: Marianne A. Søgaard, marh@syddjurs.dk eller 51 32 82 16

Stemningsbilleder: Se nedenfor.