Mange veje til det gode liv på landet

Syddjurs har fire landsbyprojekter med i Gentænk Landsbyen - et af mange Aarhus 2017-projekter

Syddjurs Kommune er repræsenteret med ikke mindre end fire aktive grupper i det store projekt Gentænk Landsbyen, som er én blandt mange sidegrene på Aarhus 2017 kulturhovedstadsprojektet. Hvert projekt støttes herfra med 35.000 kroner.

Forleden samledes de i alt 19 grupper, der er med i Gentænk Landsbyen, til et seminar i Hammels kulturcenter Inside, hvor repræsentanterne udvekslede erfaringer inspirerede hinanden og dannede netværk med henblik på at gøre det endnu bedre at bo på landet i en landsby.

Udgangspunktet for arbejdet er, at det er lige så godt at bo på landet som i byen, men livsvilkårene, kvaliteterne og udfoldelsesmulighederne er forskellige. "Vi får det ske, fordi vi bor i en landsby", lyder én af overskrifterne for arbejdet, der bl.a. handler om fællesskab, netværk og gode historier.

Mette Morell, Ellen Jensen og Mogens Pedersen fra Ådalen Lokalråd ved indgangen til Kulturhuset Inside i Hammel før starten på seminaret

Gentænk Landsbyen er et af flere projekter under Aarhus 2017 - Aarhus som kulturhovedstad

Ådalens repræsentanter berettede på mødet i Hammel om deres forsøg på at nå lokalområderne gennem børnene på den lokale skole

Hallo... er I der?!
En generel udfordring viste sig på mødet at være knas med at få kommunikeret de glade budskaber ud. På trods af aktive lokale aviser, talrige lokale internetportaler og andre onlinemuligheder, gav flere deltagere udtryk for, at naboerne alligevel overså de arrangementer, som ildsjælene i landsbyerne arrangerer til glæde for lokalsamfundet.

De 19 grupper (som dækker over cirka 60 landsbyer i Region Midtjylland) var tydeligvis på meget forskellige steder i processen. For nogles vedkommende har den kørt i et flere år.

Ikke mindst grupperne fra Ådalen og Mols er nået langt i deres bestræbelser på at få lokalbefolkningen med i arbejdet for det gode liv i landsbyerne. Et sprudlende, dynamisk og mangfoldigt liv, som gør mediesnakken om udkantsdanmark til skamme.

 

Mette Nasser fra Rostved-projektet land.skab i samtale med Henrik Frederiksen, Voldum

 

To stormøder i foråret
Mogens Pedersen fra Ådalen Lokalråd fortæller, at eleverne i emneugen var opdelt efter bopæl, på tværs af alder fra 0.-9. klasse.

"Emneugen blev afsluttet med en lørdag på Ådalsskolen, hvor alle grupper fremlagde deres projekter. Det samler vi op på, og vi er netop i gang med at skrive til forældrene i hvert enkelt lokalområde".

Lokalrådets Mogens Pedersen fortæller, at rådet vil indkalde til to stormøder på Ådalsskolen i april og maj. På møderne vil lokalrådet fortælle om, hvilke kvaliteter og ønsker, børnene har udpeget. Disse ønsker kommer så til debat blandt forældrene.

Mathias Bartholomeussen fortalte, hvordan hans gruppe vil forsøge at etablere en delebilsordning i Feldballe

 

 

 

Vi bakker op om børnenes idéer
"I brevet til forældrene vil vi skrive, at vi i lokalrådet bakker op om børnenes idéer, og det håber vi også, at forældrene vil," smiler Mogens Pedersen.

Projektet får 35.000 kroner fra Gentænk Landsbyen, 10.000 kroner fra Hvilsager-Lime Sparekassefond - og lokalrådet lægger et tilsvarende beløb i puljen. Så der er 10.000 kroner til rådighed for hvert landsbyområde, som hver især får mulighed for at realisere et projekt, som børnene brænder for.

Hen over foråret vil vi vende tilbage til de øvrige lokale projekter og mere detaljeret give en status på, hvor langt arbejdet er kommet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigil Holm Nielsen og Jørgen Ørgård fra Mols i Udvkling kunne berette om et projekt, der allerede er langt fremme

  • Fire lokale projekter
    I Rostved ved Rønde arbejder en gruppe - Land.skab. - på at afdække, hvordan man i landområder kan tiltrække unge og veluddannede til et fællesskab omkring bæredygtighed og at bygge bro mellem land og by. Det sker med udgangspunkt i erfaringerne fra opbyggelsen af et nyt bofællesskab. Erfaringerne kan måske gennem projektfasen få en mere alment perspektiv, som andre kan drage nytte af, mener gruppen.

 

  • I Feldballe har arbejder en gruppe i Friland med at udvikle en delebilsklub. Fænomenet, der mest er kendt fra storbyer, hvor der er megen kollektiv trafik og derfor kun lejlighedsvist behov for en bil, skal afprøves - også på landet, mener projektmagerne. De forestiller sig, at en succes på sigt kan udbygges til en mere omfattende deleøkonomi.

 

  • På Mols og Helgenæs har alle landsbyer gennem flere år været involveret i et omfattende udviklingsprojekt: Mols i Udvikling, som har udviklet mottoet: "Ingen har det hele...Tilsammen har vi alt!" Visionen for arbejdet er at skabe udvikling i samarbejde med borgerne. Sommerhusejerne tænkes bl.a. inddraget gennem arbejde for gode bredbåndsforbindelser i området.

 

  • I Ådalen har Lokalrådet gennem et par år arbejdet for at gøre opmærksom på områdets mange kvaliteter. Netop nu er projektmagerne bag Liv i Ådalen i færd med at kontakte familierne gennem Ådalsskolen i Skørring, hvor børnene i en temauge har arbejdet med de landsbyer, de selv bor i. Hvilke værdier ligger der, og hvordan kan landsbyen blive endnu bedre.

Link til mere information: http://www.gentaenklandsbyen.dk/