Legeskibet kommer til Ebeltoft 10.-12. juli

Gratis leg og bevægelsesaktiviteter for alle aldersgrupper

29. juni 2017: ”Legeskibet” – skonnerten ”Halmø” – lægger til i Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn mandag 10. til 12. juli. Her kan man ganske gratis besøge skibet i åbningstiden, hvor skibets besætning arrangerer forskellige aktiviteter for alle aldre.

Den 32 meter lange og seks meter brede skonnert blev år 1900 bygget som fragtskib men sejler nu fra maj til september rundt til 25 havne som led i et fire-årigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden.

Legeskibets besætning stiller med en lang række aktiviteter. Disse finder sted på skibet og omkring en større installation med to store containere på kajen.

Blandt de lege, der lægges op til, kan nævnes fællesleje og fællesdans, klatrelege på installationen, undervisning og demonstration af parkour, klatring i skibets bouldering-container, sømands-CrossFit, 12 forskellige bordspil og bevægelseslege for de mindste på blødt underlag.

Arrangementet er et samspil mellem Gerlev Idrætshøjskole ”Legeskibet” og Syddjurs Kommune.

Fakta:

Legeskibet udspringer af en vision om, at sundhed, kultur og fællesskab styrkes mærkbart i kraft af liv, leg og fysisk aktivitet i Danmarks blå rum.
Legeskibet ligger i Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn 10-12. juli.

Aktiviteter på og ved skibet fra kl. 11.00 – 17.00.

Det er gratis at deltage.

www.legeskibet.dk