Fællesmøde i Landsbyklyngen Ådalen mandag den 6. november

Frem med idéer og visioner for fremtiden - og tag naboen med

24. oktober 2017:

 

Landsbyklyngen Ådalen blev i sommer, ligesom Landsbyfællesskabet Østdjurs, godkendt som landsbyklynge. Mandag den 6. november kalder initiativgruppen til fællesmøde på Ådalsskolen i Skørring for at få sat visioner og retning på projektet.
 
”Vi vil gerne have borgerne i alle vores landsbyer i Ådalen til at drøfte, hvilke visioner vi har for udviklingen af vores område, og de spor vi gerne vil lægge for Landsbyklyngen Ådalen," siger Hanne Holstein Ipsen. Hun er sammen med Trine Langballe og Niels Tange med i initiativgruppen ”Liv i Ådalen”. Gruppen har arbejdet som en undergruppe til Distriktsrådet.
 
Billedet: Indvielsen af cykelstien mellem Lime og Skørring var en festdag for beboerne i Ådalen. PRIVATFOTO.

Initiativgruppen har de sidste par år arbejdet med en udviklingsplan for området i samarbejde med en række lokale aktører.Målet var og er at udvikle fællesskab på tværs af klyngens landsbyer. Med støtte fra DGI, RealDania, samt Lokale- og Anlægsfonden er der nu midler til arbejdet – og en konsulent til at støtte udviklingsprocessen, Rebekka Evangelia Vetter. Syddjurs Kommune indgår også som en partner i samarbejdet og har også bidraget økonomisk.

Kom og vær med
På mødet den 6. november præsenterer gruppen tankerne bag begrebet landsbyklynger, og over en kop kaffe og en småkage er ordet frit i forhold til at drøfte organisering, planlægning og strukturering af det videre arbejde.
”Vi vil gerne opfordre alle i landsbyerne til at møde op for at være med til at diskutere, hvordan vi kommer videre, får sat de rigtige mål og opbygget gode netværk, så vi styrker hinanden og sikrer udvikling og fællesskab i alle landsbyerne i klyngen - og på tværs af klyngen,” siger Trine Langballe fra initiativgruppen.

Landsbyklynger handler i overskriftsform om at udvikle samarbejdet mellem landsbyerne og inddrage lokale aktører som idrætsforeningen, erhvervslivet, distriktsråd, skole og daginstitution, spejdere, menighedsråd m.fl. Mobildækning, mobilitet, stiprojekter, information, kommunikation og samarbejde på tværs af landsbyerne er også varme emne, der optager i Ådalen.

Løft til lokalområderne
Formanden for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, Kirstine Bille, håber, at beboerne i Ådalen bakker op om landsbyklyngen og trækker i arbejdstøjet:

"Landsbyklyngeprojekter har vist sig at være en effektiv metode til at løfte lokalområder og gøre borgere til aktive medspillere i udviklingen af deres egn. Og udover de formulerede mål ved projekternes start viser der sig tit undervejs i processen en mangfoldighed af nye muligheder og samarbejdsformer. Det bliver spændende at følge de to nye klynger i Syddjurs Kommune!".

Tid og sted:
Mandag den 6. november kl. 19-21 på Ådalsskolen i Skørring.
 
Fakta:
Landsbyklyngen Ådalen består af landsbyerne: Halling, Skader, Fårup, Søby, Skørring, Andi, Karlby, Lime, Lemmer, Mygind, Hvilsager, Termestrup, Bendstrup, Bøjen, Hejlskov og Kastrup. Her er i alt 2.645 indbyggere.
Optagelsen som landsbyklynge betyder, at klyngen får hjælp og støtte til at samarbejde og udvikle sig i fællesskab på tværs af landsbyerne.
Landsbyklyngekampagnen er understøttet af de tre fonde: DGI, RealDania samt Lokale og Anlægsfonden. Syddjurs Kommune indgår som en partner i samarbejdet og har også bidraget økonomisk.
 
Fokuspunkter i landsbyklyngen:
•At anvende skolen som fælles mødested - også efter skoletid
•At styrke samarbejdet og koordineringen af aktiviteter
•Etablering af et samarbejde mellem forsamlingshusene i området
 
Links:
Følg landsbyklyngen på facebook.com med #liviaadalen