240.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til kunstprojekt for de små

Kulturskolen Syddjurs i samarbejde med fire daginstitutioner

6. april 2017:

"Man skal kravle før man kan gå - et kunstprojekt for de små". Sådan lyder titlen på det projekt, som Kulturskolen Syddjurs har fået 240.000 kroner til fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kunstprojektet, der handler om billedkunst, er et samarbejde mellem Kulturskolen Syddjurs, Børnehaven Æblehaven, Børnehuset Moesbakken, Poppelvejens Børnehave samt Børnehuset Hornslet Vest – Ågården og Bækdalen.

Kulturskoleleder Christen Frost er stolt over, at det er lykkedes at skaffe de mange rare penge hjem fra en pulje for partnerskaber.

Projektet, som vi vender tilbage til her på kulturkommune.dk, begynder hen på foråret og har til formål at at sikre, at kunst og kultur bliver en del af alle børns opvækst via bevidste pædagogiske dannelsesprocesser.

Kunstprojektet skal skabe nye fællesskaber med billedkunst som omdrejningspunkt og skabe grobund for varige samarbejder mellem Kulturskolen og de lokale daginstitutioner i Syddjurs Kommune.

Der er således både et socialt perspektiv - med udgangspunkt i dannelse - samt et udviklingsperspektiv i forhold til nye samarbejdsformer på tværs af institutionerne.

Kulturskolen Syddjurs og daginstitutionerne i Syddjurs er med bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen kommet med i et felt med ni større og mindre projekter, som kan ses her: http://slks.dk/index.php?id=34907