Kultursamarbejdet Kulturring Østjylland forlænges til udgangen af 2017

Kulturfolk fra Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Odder og Samsø Kommuner arbejder sammen om at skabe kulturprojekter til glæde for borgerne i de seks kommuner.

25. januar 2017:

I snart to perioder af fire år har kulturfolk fra Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Favrskov, Odder og Samsø Kommuner arbejdet sammen og skabt kultur og kulturelle tilbud til glæde for borgerne i de seks kommuner.

Samarbejdet har været særdeles berigende og er resulteret i en lang række kulturelle projekter og tiltag, der ellers ikke var blevet til noget, skulle hver enkelt af de seks kommuner have løftet det alene.

Med udgangspunkt heri og med det formål at finde sammen om etablering af en ny form for kultursamarbejde i året efter det store kulturhovedstadsår i 2017, hvor alle seks kommuner også er aktive med egne og fælles projekter, forlænges samarbejdet Kulturring Østjylland..

Attraktiv bosætningskommune
Else Søjmark, der er formand for Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland, glæder sig over beslutningen og udtrykker, ”at det er da det eneste rigtige at gøre. På den måde afslutter alle kommuner i det midt- og østjyske jo deres eksisterende kulturaftaler samtidigt og får dermed mulighed for på nyt grundlag at finde sammen om nye kulturelle tiltag og projekter”.

Kirstine Bille, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune er enig. For eksempel er projektet ”Kultur på hjul” der har fokus på kultur i forsamlingshusene, et af de projekter, der lever videre i 2017, og det glæder Kirstine Bille.

”Et kulturprojekt som ”Kultur på hjul” blev muligt på grund af kulturaftalen. Projektet  er et eksempel på kultur, der tager sit udgangspunkt i det lokale og knytter sig til bestemte steder. Dermed bidrager projektet til billedet af Syddjurs Kommune, som en attraktiv bosætningskommune med mange kulturaktive og levende bysamfund”.

Beslutningen om at forlænge kultursamarbejdet Kulturring Østjylland er netop blevet truffet i de seks byråd. Mens to ny kulturprojekter er kommet til afsluttes i løbet af 2017 seks store kulturprojekter. En samlet regionsbestyrelse udtrykker glæde over det gode samarbejde og ser frem til såvel kulturhovedstadsåret  som til tiden efter.

Et af de kommende kulturprojekter løber af stabelen 11. juni
i området omkring Jagtslottet ved Kalø. "Vild med sang i Naturen"
er et stort korprojekt, hvor alle interesserede kor og sangglade
sammen øver og opfører et stort korværk ude i naturen: www.kuls.dk

Baggrund for samarbejdet Kulturring Østjylland

De seks kommuner i kultursamarbejdet har meget til fælles.

Der er tale om mindre kommuner med smuk natur og gode muligheder for bosætning og erhverv.

Aftalens formål er og har været at generere ideer, der kan omsættes til projekter af høj faglig kvalitet - og at skabe projekter, der kan være med til at fremme kommunernes udviklingsstrategier.

Projekterne skal medvirke til at udvikle Kulturring Østjylland som et attraktivt område for bosætning og erhvervsudvikling.

Det er Kulturministeriet, der gennem sin strategi for kultur i hele landet har taget initiativ til dannelsen af tværkommunale netværk på kulturområdet. Med kulturaftaler ønsker styrelsen at styrke og udvikle det eksisterende kulturliv gennem samordning af kulturelle satsninger på tværs af kommunegrænser.

Se mere om Kulturring Østjylland på www.kulturringoj.dk

Film fra "Kultur på Hjul"

Et af kulturringsprojekterne hedder "Kultur på Hjul".
Her har fotograf Preben Stentoft fulgt byvandringer, kunstworkshops, udstillinerg og koncerter med sit kamera.
Indtrykkene er blevet til en kortfilm fra hvert sted. En gave til landsbyen.
Alle film fra de 12 landsbyer vil kunne ses på bloggen kulturpaahjul.dk.
Nedenfor kan ses film fra Lime og Mygind: