Velkommen til centerkoordinator for Kolind+

Claus Tikær fik en rundvisning og blev præsenteret for de nye kolleger i Kulturafdelingen

1. august 2016: Claus Tikær, nyansat centerkoordinator for sports- og kulturcentret Kolind+, er nu tiltrådt den nyoprettede stilling. Han besøgte i dén forbindelse Syddjurs Kommunes kulturafdeling i Ebeltoft, hvor han blev budt velkommen af Kenneth Jensen, chef for kultur, planlægning og erhverv.

Efterfølgende blev Claus Tikær præsenteret for medarbejderne i kulturafdelingen, som glæder sig til at arbejde sammen med den 54-årige, der nu skal vænne sig til en anderledes tilværelse efter mange år i forretningslivet med salg af sportsartikler.

Centerkoordinatoren er bevidst om, at Kolind+ på Bugtrupvej, hvor han fremover får sin arbejdsplads, er meget mere end et traditionelt sports- og idrætscenter. Kolind+ skal være et samlende og mangfoldigt sports- og kulturhus, som alle i byen kan tage ejerskab for og videreudvikle.

Mere folkeoplysning og kultur
Jobbet kommer til at bestå i at løse alle de praktiske driftsopgaver og udviklingsopgaven i at tegne en mere kulturel profil. Kolind+ kommer foruden sport og idræt til at rumme biblioteket, egnsarkivet samt en lang række folkeoplysende og kulturelle aktiviteter.

Claus Tikær skal, i samarbejde med biblioteket og husets faste brugere, foreninger, frivillige og borgere i alle mulige koblinger, skabe og udvikle nye aktiviteter, som gør Kolind+ til et sted, hvor kulturen sprudler.  

Det nye hus med kulturtorv, café og multisal rummer næsten uendelige muligheder for kulturel aktivitet, private fester, udstillinger, sports- og idrætsudfoldelser med mere. Nybyggeriet er sammenbygget med den gamle hal, hvor der er bygget tilskuerpladser og lagt nyt gulv.

Den 54-årige familiefar med hustru og to døtre har boet i Kolind siden 1998.

Han har fra starten af Kolind+ projektet været meget engageret som medlem af en borgergruppe, der sammen med Syddjurs Kommune skulle udvikle sports- og kulturcentret. Claus Tikær har desuden gennem mange år været involveret i handelsstandsforeningen og Kolinds idrætsliv.

Kolind+ indvies fredag 19. august klokken 14.00-17.00.

Biblioteket holder fra mandag 22. august åbent med betjening mandag, onsdag og torsdag fra klokken 13.00-18.00.
Der er Åbent Bibliotek hver dag fra klokken 08.00-22.00.