Engageret lokal ansat som centerkoordinator i Kolind+

Stillingen er mit kald, erklærer den 54-årige familiefar Claus Tikær

22. juni 2016:

”Fra starten var det ikke min intention, at jeg ville søge jobbet, for vi havde jo en dygtig halinspektør, men da stillingen blev slået op, lå det lige til højrebenet, at det var dét, jeg skulle gøre. Det var ”mit kald,” tror jeg”.

Sådan siger Claus Tikær, netop ansat af Syddjurs Kommune i den nyoprettede stilling som centerkoordinator i sports- og kulturcentret Kolind+.

Den 54-årige familiefar, med hustru og to døtre, har boet i Kolind siden 1998. Han har fra starten af Kolind+ projektet været meget engageret som medlem af en borgergruppe, der sammen med Syddjurs Kommune skulle udvikle sports- og kulturcentret.

Meget mere end et idrætscenter
”Kolind er et dejligt lille samfund, hvor man kender hinanden og kommer hinanden ved. Jeg har involveret mig både i handelsstandsforeningen og byens idrætsliv, og jeg har gennem mine mange år som bestyrer i bl.a. den lokale sportsforretning og andre forretninger på Djursland lært mange mennesker at kende på kryds og tværs af idrætsgrene”.

”Jeg ved, hvor vigtigt sådan et center er for det lokale liv. Kolind+ bliver meget mere end et idrætscenter. Jeg vil meget gerne udvikle det til et mangfoldigt sports- og kulturhus. Et lokalt samlingssted, som alle i byen kan tage ejerskab for.”

Chefkonsulent i Syddjurs Kommunes kulturafdeling, Frank Reeckmann, oplyser, at Claus Tikøb tiltræder stillingen 1. august.

Skal tegne en mere kulturel profil
”Hans opgave bliver at stå for hele driften af centret – de praktiske driftsopgaver og udviklingsopgaven at tegne en mere kulturel profil omkring stedet i og med at både biblioteket, egnsarkivet, sporten – og borgere i almindelighed – tager stedet i brug.

Kolind+ kommer til at rumme mere generelle folkeoplysende aktiviteter,” siger Frank Reeckmann.

Konstitueret biblioteksleder Inge Birkeholm tilføjer, at Claus Tikøb skal være med til at skabe nye aktiviteter, så Kolind+ bliver et levende kultursted.

”Den nyskabelse skal ske i samarbejde med de faste brugere af huset og borgerne i alle mulige grupperinger og koblinger, så der skabes en bred kultur på stedet,” bemærker Frank Reeckmann.

Vi gør det sammen
Inge Birkeholm og Frank Reeckmann understreger det vigtige i at skabe samspil mellem de frivillige og de kommunale institutioner.

”Et af de vigtigste nøgleord er, hvordan vi sammen løfter Kolind+ til at være et levende sted. De frivillige og alle dele af foreningslivet får en stor rolle at spille i dette arbejde. Vi gør dette sammen,” siger Inge Birkeholm, der håber, at de frivillige vil spille ind med idéer til gode aktiviteter i det nye hus.

”Barren er sat højt i forhold til nye tiltag, der ikke i forvejen er kendt i området,” understreger Frank Reeckmann. Han ser centerkoordinatorens rolle som at agere det ”kit”, der skal binde de mange aktiviteter og interesser sammen – samt knytte institutionerne og de frivillige sammen.

Fakta: Kolind+ indvies fredag 19. august om eftermiddagen.

Biblioteket holder fra mandag 22. august åbent mandag, onsdag og torsdag fra klokken 13-18.

 

Nedenfor kan du se billeder fra det næsten færdige byggeri.