4. maj 2018:

Kolind Svømmebad, der lige nu står og ser tomt og trist ud, ventes klar til første weekend i juni.

15-20 Kolind-borgere var mødt op onsdag 2. maj, hvor Syddjurs Kommunes rådgiver, Poul Kusk, fortalte om det projekt, der nu er i gang.

Syddjurs Kommune har i sit 2018-budget afsat midler til renovering af Kolind Svømmebad, som de sidste to sæsoner ikke har været i regelmæssig drift på grund af nedslidning.

Det er primært den tekniske del af anlægget, der arbejdes med, og et nyt vandbehandlingsanlæg er ved at være på plads. Derefter venter opgaver som etablering af belægning omkring bassinerne og forbedringer på bygningen ved svømmebadet.

For yderligere information kan leder af Kultursekretariatet Lene Bjarke Skov kontaktes på tlf. 21790474.

15-20 Kolind-borgere var mødt op onsdag 2. maj, hvor Syddjurs Kommunes rådgiver, Poul Kusk, fortalte om det projekt, der nu er i gang.