Kolind+ godt på vej

Det nye borgerhus med bibliotek, multisal, café m.v. klar i juni

Byggeriet af Kolind + er ved at tage form. Det kunne foreningsbestyrelser og andre deltagere forvisse sig om under rundvisningen i det snart færdige byggeri, som bliver et Byens Hus med mange funktioner.

Aktivitets- og kulturhuset på Bugtrupvej, der ventes at stå færdig til sommer, kommer til at rumme bl.a. bibliotek, kulturtorv, café, egnsarkivet, en multisal m.v., så der bliver plads til private fester, kulturelle aktiviteter, udstillinger, sports- og idrætsudfoldelser med mere.

Ikke mindst idrætslivet for meget mere plads at boltre sig på, når Kolind+ kan tages i brug. Nybyggeriets multisal forbindes med den gamle hal, der bygges tilskuerpladser og lægges nyt gulv.

Brand åbnede for nye muligheder
Oprindeligt var det meningen at placere Kolind+ på den gamle dyrskueplads. Lokalplan var udarbejdet, men i marts 2012 brændte rådhuset i Kolind.

Derfor blev hele projektet vurderet påny, og nu samles kultur, idræt og sociale aktiviteter ved at udbygge Kolind Hallen og lægge de øvrige aktiviteter på Bugtrupvej.

De kommende brugere af byggeriet har været inddraget i processen, efter at KRADS Arkitekter havde udarbejdet et dispositionsforslag.

Rådgiverentreprisen vandt Arkitektfirmaet ARRT, som med en række tilretninger har udarbejdet projektet på cirka 1000 kvadratmeter.

 

 

Endnu mangler en del, før alt er klar til indflytning, men byggeriet skrider planmæssigt fremad og ventes færdig hen på sommeren.