Møde om fundraising var en øjenåbner

Mange fik gode råd om at søge penge og skrive gode, målrettede ansøgninger

4. maj 2016

"Der skal herfra lyde stor anerkendelse til kommunen for dette arrangement. Det har været rigtig godt og har givet mig noget tro på, at vi kan meget mere, end vi tror," siger Lars Schmidt, formand for IF Ådalen efter Syddjurs Kommunes fyraftensmøde om fundraising mandag aften. Et tydeligvis inspirerende møde, som trak knapt 150 foreningsfolk og andre ildsjæle til Rønde Idræts Centers store mødelokale..

"Der ligger nogle uudnyttede muligheder, og vi nok skal have fundet en person, der er god til at skrive vores ansøgninger. Vi skal nu hurtigt efter mødet have set på, hvordan vi kører vores fondsansøgninger fremadrettet," fortsætter Lars Schmidt.

På mødet gav Søren Mathiasen fra firmaet Schultz indledningsvis en introduktion til mulighederne i det værktøj, PuljeGuiden, som Syddjurs Kommune har købt foreningslivet adgang til, så folk med gode idéer lettere kan finde de "guldårer", der kan være med til at finansiere nyttige og udviklende projekter i lokalsamfundet.

Mange penge at hente
Efter pausen gik Lotte Jensen fra projektudviklings- og fundraisingfirmaet Up Front Europe i gang med en mere detaljeret gennemgang af en række elementer i det at skrive den gode, målrettede ansøgning, så den dels rammer de rigtige fonde, dels kommer til at præsentere sig, så den bliver læst og udløser midler.

"Der er mange penge at hente, og der udtænkes rundt omkring mange gode idéer, som det kniber med at finansiere. Jeg har fået åbnet øjnene i aften," fortæller Lars Schmidt fra IF Ådalen. Han er især glad for oplysningerne om, at foreningerne kan give flere medlemmer adgang til PuljeGuiden.

Dette kræver internt i foreningerne en vis koordinering, så ikke flere afdelinger søger om støtte til projekter, der ligner hinanden for meget, i de samme fonde og puljer. Den opgave vil Lars Schmidt og hans bestyrelse nu tage fat på.

Bare se at komme i gang
Politiker Ole  Bjerregaard fra Syddjurs Kommunes udvalg for plan, udvikling og kultur, er glad for, at så mange mødte frem til mødet om at søge fondsmidler og puljer.

"Jeg tror, ud fra det jeg har hørt i aften, at der er en hel del, som ikke har været vidende om de muligheder, som ligger i PuljeGuiden. Derfor håber og tror jeg, at rigtigt mange nu opretter en profil og går ind for at søge inspiration til deres ansøgninger," siger Ole Bjerregaard.

"Jeg tror, at mødet har været en øjenåbner i forhold til at forstå, at man skal bare gå til den og søge. Pengene er der. Mange ved ikke rigtigt noget om fundraising, og så søger de ikke. Nu ved de mere om, hvor de kan søge oplysninger og se, hvilke kriterier deres ansøgning skal opfylde".

" Jeg håber, dette møde er med til, at de, der går med gode idéer og tanker, kan få dem ført ud i livet," siger Ole Bjerregaard.

Han tilføjer, at Udvalget for plan, udvikling og kultur råder over en udviklingspulje, og skulle nogle fonde kræve medfinansiering fra kommunen, kunne den evt. søges og bevilges, hvis den rækker til det, og formålet er opfyldt.

På mødet blev udleveret et kompendium med de lysbilleder, som foredragsholderne brugte ved præsentationen. Dette materiale kan downloades nedenfor i pdf-format (læses i programmet Acrobat Reader):

 

Links til mere om om fundraising og et par udvalgte kommunale puljer:

Sådan får du adgang til PuljeGuiden

Kommunale § 18 midler

Kommunale § 79 midler

Udviklingspuljen

Kulturpuljen

Ole Bjerregaard sammen med Lotte Jensen, Up Front Europe, som holdt foredrag om den gode ansøgning.

Søren Mathiiasen fra firmaet Schultz holdt et både informativt og underholdende oplæg om, hvordan PuljeGuiden kan bruges til at finde "guldet" til den gode projektidé.