SYDDJURS AWARD: Tid til at hylde alle ildsjælene

Ti priser uddeles ved Syddjurs Award 2017 til ildsjæle, der gør kommunen bedre at bo i

5. januar 2017:

Den store folke- og prisfest i Rønde Idrætscenter, Syddjurs Award 2017, nærmer sig. 31. januar er sidste frist for at indsende forslag til, hvem du synes, der fortjener en pris ved Syddjurs Award torsdag 9. marts.

Prisfesten, der afvikles i samarbejde mellem Lokalavisen og Syddjurs Kommune, har til formål at hylde en række initiativer, som fortjener særlig påskønnelse. Det kan være borgere, ildsjæle, foreninger m.v., der har fortjent et ekstra skulderklap for indsatsen i 2016.

De ti priser, som borgere og folk fra forenings- og kulturlivet kan indstille kandidater til, er:

Natur- og friluftsprisen – Nationalpark Mols Bjerge
Prisen tildeles en person, en gruppe eller en forening, der i årets løb har ydet en særlig indsats for naturen eller friluftslivet i Nationalpark Mols Bjerge.

Frivilligprisen – Frivilligrådet
Prisen skal medvirke til at sætte fokus på frivilligt socialt arbejde, synliggøre og påskønne den frivillige sociale indsats i kommunen, samt fremme det frivillige sociale engagement. 

Talentprisen – Lokalavisen og PR electronics
Prisen går til et lokalt talent, der endnu i sine unge år skal til at folde sig ud i større målestok, og som investerer både tid og kræfter i sin metier – det kan være som kunstner, forfatter, musiker, idrætsudøver m.v.

Fritidsprisen – DGI og Syddjurs Kommune
Prisen går til den lokale ildsjæl på idrættens område, som gennem frivilligt arbejde i det forgangne år har understøttet udviklingen inden for et eller flere af idrættens områder: Eliteidræt, breddeidræt, særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Kulturprisen – Syddjurs Kommune
Prisen går til en person/forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune. Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.

Handicaprådets pris
Prisen kan gives til en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation i Syddjurs Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker med funktionsnedsættelse. Ved prisuddelingen sættes der fokus på modtageren og det gode eksempel.  

Billedkunstrådets pris
Billedkunstrådets pris går til en kunstner, et initiativ, et arkitektur-/landskabsprojekt, eller andet visuelt udviklingsprojekt med højt kunstnerisk niveau, som har styrket kunstlivet, den kunstneriske dialog og sat Syddjurs Kommune på landkortet.

Provstiets pris
Prisen går til en person eller gruppe af mennesker som altid er parat til at give en hånd med i kirkens aktiviteter og som skaber positiv energi og stemning ved plakatophængning, guidede ture, gennem støtte af børnekor eller andre praktiske opgaver.

Rotary klubbernes hæderspris
Prisen går til en person eller gruppe, der styrker livskvalitet og trivsel for en særlig gruppe mennesker i vanskelige kår, og som synliggør problematikken og fremstår som et eksempel til efterlevelse hos andre.

Viden Djurs’ Innovationspris
Prisen gives til en eller flere enkeltpersoner eller en virksomhed, der med utraditionel og nytænkende tilgang har bibragt lokalområdet ny værdi med afsæt i en virksomhed/institution, et produkt, en samarbejdsrelation eller lignende.

Alle forslag til kandidater sendes til tste@syddjurs.dk og skal være modtaget senest tirsdag 31. januar 2017.

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig det store Award show i Rønde Idrætscenter torsdag den 9. marts 2017 på http://www.go-syddjurs.dk/arrangementer og se mere om program og priser på http://syddjurs.lokalavisen.dk og https://facebook.com/adresseavisen.

 Deadline for at tilmelde sig showet er 1. marts 2017.