Nabokommuner = Kulturring Østjylland

Link: Klik på de enkelte billeder!

Kulturring Østjylland - et godt sted at være
Kulturring Østjylland samarbejder med Kulturministeriet og består af kommunerne Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs Kommune.
Der arbejdes efter mottoet: "Et godt sted at være"

Aktelle projekter

Ruter & spor, Kulturringløbet
Projektet skal gøre det attraktivt og sikkert for børnefamilier og motionister at holde cykelferie i Østjylland. Først og fremmest skal der udvikles en cykelrute,der er sikker og attraktiv for familier med børn.

Gentænk landsbyen
Gentænk Landsbyen arbejder for at skabe muligheder for landsbyer. Gentænk Landsbyen sætter fokus på netværksdannelse og gentænkning af landsbyen som bosted, samlingssted og kulturbærer.
Læs mere, - klik her!
Bevilget i 2013: 97.500 kr.
2014: 350.000 kr.

Ud i Europa
Med udgangspunkt i Gentænk Landsbyen igangsættes en række europæiske aktiviteter, der udvikles og styres af de parter, der deltager.

Kultur på hjul
I projektet formidles kulturinstitutionernes særegenhed på en ny måde til børn og unge. Formålet er at styrke børn og unges møde med kunst og kultur, men også at kompetenceudvikle ansatte og formidlere på de institutioner, der besøges af bussen. Formidlingen sker via en bus, der indrettes som et rullende atelier og et mobilt formidlingsværksted.

Kulturmur.dk er en visuel mur af billeder, som østjyder i alle aldre har taget af deres yndlingssteder. Hvis du vil være med, kan du selv indsende et billede.
Kulturmur.dk er en del af projektet DE MANGE ALDRE – herfra min verden går, som igen er en del af Kulturring Østjylland.

(Projektet er afsluttet)