Aarhus 2017 og Syddjurs

Syddjurs Kommune er en aktiv del af kulturhovedstadsprojektet, og i vores kommune er der flere visionære projekter involveret.
Bl.a. derfor er satsningen 'KULTURKOMMUNE' blevet til virkelighed, for at få udbytte af de synergier og output der vil blive af Aarhus 2017.

Link: Klik på de enkelte billeder!

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 er også Syddjurs!

”Der er tale om meget mere end bare et stort underholdningsprojekt”

Citatet er fra et møde, der blev afholdt i oktober 2013 mellem interesserede Syddjurs borgere og aktører og direktionen Aarhus som kulturhovedstad 2017

Kultur er forstået meget bredt i denne sammenhæng, og det handler om at rethinke - skabe udvikling og vækst - ved at gentænke den måde vi gør tingene på.

Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017

I august 2013 blev det offentliggjort, at Aarhus vandt kandidaturet om at være europæisk Kulturhovedstad i 2017. Temaet er GENTÆNK eller på engelsk RETHINK, hvilket derfor har været udgangspunktet for al forarbejdet for at vinde kandidaturet.

Det kulturelle program for 2017 er delt op i tre områder:

  • Rethink Byen
  • Rethink Kunst og Kreativitet
  • Rethink Værdier

Organiseringen af 2017 består af en fondsbestyrelse, en direktion, et sekretariat og en regional styregruppe. Syddjurs Kommune har chefkonsulent Frank Reeckmann som repræsentant i styregruppen fre@syddjurs.dk