Gensidig respekt og ærlighed er vigtig i det gode samarbejde

Syddjurs Kommune har taget hul på debatten om, hvordan frivillige og ansatte kan arbejde godt sammen side om side

3. juli 2017:


Godt 50 mennesker med forskellig baggrund tog forleden fat på den vigtige diskussion om, hvordan frivillige og ansatte på sundheds- og ældreområdet kan arbejde godt sammen til glæde for de medmennesker, som begge parter brænder for at hjælpe.

Det kan slå gnister, hvis ikke der er aftalt spilleregler og sørget for gode rammer omkring samarbejdet, hvilket da også fremgik af mødet i Rønde Idrætscenter, hvor frivillige, ansatte, fagforeningsrepræsentanter, embedsmænd og politikere deltog i gruppearbejdet.

Referaterne fra dette gruppearbejde kommer til at indgå i det videre arbejde, som planlægningsgruppen fortsætter med efter sommerferien.

Det skal give mening
Allerede nu står det dog klart, at en række forhold skal være på plads, hvis samarbejdet skal lykkes.

Ikke mindst handler det om gensidig respekt og ærlighed. Både frivillige løser vigtige opgaver, men mens de ansatte leverer og har ansvaret for kerneydelserne, har de frivillige ansvaret for de opgaver, de selv har påtaget sig og synes giver mening.

På mødet efterlyste flere frivillige netop respekten for deres arbejde, og arbejdsgruppen vil nu arbejde videre med de mange udfordringer, der ligger i at sikre de gode rammer, som kan bidrage til, at der opbygges gode relationer mellem frivillige og ansatte.

Kerneopgaver løses af ansatte
Netop dette med gode, ærlige relationer, hvor der kommunikeres ordentligt, fremhævede flere undervejs i gruppediskussionerne som vigtigt, men også politikernes måde at føre sundheds- og ældrepolitik blev bragt på bane.

"Opgaveglidning" var et begreb, som kom på bane i flere af grupperne. Et begreb som flere fandt vigtigt. Manglende klarhed på dette felt kan lægge gift for det gode samarbejde.

De fremmødte politikere understregede i den forbindelse, at de ikke ønsker at fravige den praksis, som er beskrevet i civilsamfundsstrategien, nemlig at kerneopgaver løses af ansat personale.

Dette med at værdsætte de frivillige bliver næppe mindre vigtigt i en tid, hvor stadigt flere er på arbejdsmarkedet i en længere årrække end tidligere.

I denne virkelighed bliver gode rammer, klare spilleregler og opbyggelse af gode relationer mellem frivillige og ansatte stadigt vigtigere.