Frivilligrådet inviterer til årsmøde

Oplæg, debat og valg på mødet i Rønde Idrætscenter 28. februar

 

7. februar 2018:

Rønde Idrætscenter lægger hus til, når Frivilligrådet i Syddjurs Kommune inviterer til årsmøde 28. februar kl. 17.

Frivilligrådet repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde, og når der er valg til rådet, kan der indstilles kandidater til rådet indenfor interesseområderne Ældre/ensomme, Børn og unge og Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger, sygdomsforeninger m.v.

Det nuværende frivilligråd har ingen medlemmer der repræsenterer børn og unge-området, så der er især efterspørgsel efter kandidater med interesse for dette område i år.

Brug for nye kræfter
Tre rådsmedlemmer er i år på valg, og den nuværende formand Peter Tofft ønsker ikke genvalg, så der er brug for nye kræfter til at gøre en indsats for det frivillige sociale arbejde i Syddjurs.

Udover valget byder årsmødet også på oplæg om relevante emner, ligesom der bliver plads til debat, når formanden for Frivilligrådet, Peter Tofft, og formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hog Anthonsen, har indledt aftenen.

Der vil blive serveret let aftensmad til mødet, og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig.

Man tilmelder sig årsmødet på www.syddjurs.dk/frivillig2019 senest d. 22. februar, og ønsker man at stille op til rådet, er der frist for at udfylde en opstillingserklæring som sendes til syddjurs@syddjurs.dk senest 18. februar. Opstillingserklæringen findes også på www.syddjurs.dk/frivillig2019.

Frivilligrådets opgaver i årets løb er, udover at afholde årsmødet, at indstille fordeling af midler fra §18-puljen, tilskud til frivilligt socialt arbejde, at arrangere Frivillig Fredag (billedet) - og generelt at arbejde med at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i kommunen.