De frivillige er en gave i integrationsarbejdet

Lærdansk i Rønde fungerer både som frirum, læringsrum og kulturelt mødested

”De frivillige er en gave; en vigtig ekstra ressource,” siger Mette Lange, afdelingsleder i Lærdansk, Rønde, hvor cirka 270 voksne kursister fra alskens lande slider i det for at lære det danske sprog og den danske kultur at kende.

Niels Bo Nielsen, civilsamfundskoordinator i Syddjurs Kommune, har sat Mette Lange stævne for at få indtryk af, hvordan samspillet mellem ansatte og frivillige fungerer i integrationsarbejdet.

Det første, man bemærker, når man besøger sprogskolen på Hovedgaden i Rønde, er åbenheden. Kursister kommer smilende den besøgende i møde og spørger, om de kan hjælpe, og oplevelsen fortsætter ved uanmeldte besøg i klasserne, hvor eleverne er topmotiverede for at lære sproget og danskerne at kende.

Mette Lange påskønner de frivilliges indsats som en dejlig gave

Niels Bo Nielsen er Syddjurs Kommunes civilsamfundskoordinator

20 frivillige støtter
Lærdansk, der drives for Syddjurs Kommune af Dansk Flygtningehjælp, er nemlig for de nye borgere:

  • Et læringsrum, hvor det danske sprog og den danske kultur tilegnes.
  • Et frirum fra hverdagens angst og bekymringer, med plads til læring og fordybelse.
  • Et kulturelt mødested, hvor frivillige og ansatte med hver deres roller arbejder sammen om at skabe grundlaget for en vellykket integrationsproces.

”Alene her på skolen kommer 20 frivillige på skift hver eftermiddag for at hjælpe med bl.a. samtaletræning og med at tage på tur med kursisterne. Andre hjælper med papirarbejde i forhold til myndigheder, forsikringer, oprette NemID, vise hvordan skoleintra virker...”

”To frivillige har påtaget sig det store arbejde at hjælpe med familiesammenføringssager,” fortsætter Mette Lange. ”De mødes med kursisterne og bruger omkring fire timer på at udfylde papirerne. Siden følger andre frivillige op for at se, hvor langt sagerne er nået gennem systemet”. Frivillige driver også en række lektiecaféer på bibliotekerne i Rønde, Hornslet og Ebeltoft, samt i Café Kolind for kursisterne og deres børn.

Topmotiverede kursister
På det seneste har tre unge piger fra den nærliggende højskole spontant henvendt sig for at bage med kursisterne, spise sammen og spille spil. Dette møde mellem kulturer har allerede bragt mange gode oplevelser med sig – og kan måske på sigt medvirke til, at kursisterne ser potentialet i den danske højskolebevægelse. Lærdansk vil nu invitere højskoleeleverne over til en kagedag.

De 18 lærere, der underviser på Lærdansk i Rønde, er specialuddannede til opgaven at undervise indvandrere, og meldingen herfra lyder, at kursisterne er topmotiverede og tydeligt giver udtryk for stor taknemmelighed overfor lærerne gennem de to-tre år, de fleste er om at gennemføre sproguddannelsen.

Foruden danskundervisningen tager det ansatte personale sig også, sammen med en UU-vejleder, af at rådgive og vejlede unge 18-30-årige, der efter sprogskolen skal tage uddannelse.

”De unge får undervisning i matematik, it, samt kultur- og samfundsforståelse. De får et ekstra tilbud og tager bl.a. på lejrture sammen”.

Tværfagligt samarbejde
Arbejdet på sprogcentret sker i udpræget tværfagligt samarbejde med mange forskellige parter.

Nogle af lærerne på Lærdansk i Rønde har bl.a. et samarbejde med kommunens folkeskoler om at forberede forældrene til at have børn i en dansk folkeskole.

 

 

Kursisterne er topmotiverede, og der er en god stemning i klasserne og overalt på Lærdansk i Rønde

Lærdansk holder samtaler med kursisterne og deres individuelle sagsbehandlere i kommunen, og sprogcentret har også, i samarbejde med Kommunens jobkonsulenter, et studiecenter, hvor nyankomne flygtninge gøre parate til job eller praktik gennem bl.a. at opbygge et ordforråd over begreber, der anvendes i brancher, hvor den enkelte kunne tænkes at passe ind.

Fælles ønske om vellykket integration
”Man kan godt mærke, at virksomhederne gerne vil hjælpe. Vi har rigtig let ved at finde praktikpladser til vore kursister,” fortæller Mette Lange. Praktikpladserne findes bl.a. i gartnerier, apoteker, børnehaver, skoler m.fl.

Lærdansk i Rønde er således en blandet ”butik” med mange samarbejdspartnere, professionelle og frivillige, med hver deres udgangspunkt, ansvar og rolle - men med samme fælles ønske om at få integrationen til at lykkes.

De professionelle, der får løn for deres arbejde, har især ansvaret for, at undervisningen sker på et niveau, så kursisterne får mulighed for at klare sig på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse.

De frivillige har deres egne målsætninger, med udgangspunktet i at række en hjælpende hånd frem mod nye borgere fra fremmede kulturer. De får ikke løn og skal derfor opleve, at deres indsats giver mening og gør gavn.

Fakta om civilsamfundet og civilsamfundskoordinatoren:

Civilsamfundet er betegnelsen for de dele af samfundet, der hverken styres af det offentlige eller af de økonomiske forhold.

Civilsamfundskoordinatoren har til opgave:

At understøtte den indsats, som gøres af frivillige enkeltpersoner og organisationer, fx i foreningslivet, idrætten, patientforeninger, drevet af samfundssind i stort og småt.

Skabe det gode samspil mellem Syddjurs Kommune og civilsamfundet.

Synliggøre det gode samspil mellem kommunen og civilsamfundet.

Begrebet civilsamfund: http://www.syddjurs.dk/politik/civilsamfund

Hvis du vil være frivillig:

Mette Thorup, 21761746,  mk2rup@gmail.com

Thorkild Hansen, 86394739, thoka@post10.tele.dk 

Frivillig i Syddjurs: http://www.frivilligsyddjurs.dk/   

Dansk Flygtningehjælps Frivillignet: http://www.frivillignet.dk/