Frivillig fredag i Byhallen i Kolind fredag den 30. september 2016

Frivilligrådet arrangerer aktivitetsdag, hvor man kan få indblik i det frivillige arbejde

22. september 2016:

Alle sejl er sat fredag den 30. september, hvor Frivilligrådet og Syddjurs Kommune i Kolind Byhal afvikler "Frivillig fredag".

Her kan man opleve den sprudlende mangfoldighed, som trives og gror rundt om i Syddjurs Kommunes frivillige foreninger og organisationer.

"Frivillig fredag" er Danmarks nationale frivillighedsdag, hvorden frivillige indsats, som mange trofast yder året rundt, synliggøres og anerkendes.

Veje til deltagelse
I Kolind Byhal samler Frivilligrådet så mange af kommunens frivillige som muligt.

I Byhallen kan de frivillige på denne aktivitetsdag se, hvad de andre frivillige laver, udvide netværket og få lejlighed til at fortælle interesserede blandt publikum, hvad det frivillige arbejde består i.

Årets tema er Veje til deltagelse - for at understrege, at den frivillige indsats rummer et stort potentiale i forhold til at opbygge et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der hver især bidrager med noget til fællesskabet og bygger bro mellem mennesker.

Det er som publikum muligt flere steder at prøve kræfter med at være frivillig, og det er Frivilligrådets håb, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner vil være med til at løfte dagen og gøre den festlig.

Fakta:

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag.

Traditionen startede i 2011 i forbindelse med det europæiske år for frivilligt arbejde.

Hvert år har et tema. I år er det Veje til deltagelse.

Der er i skrivende stund 26 tilmeldinger  til Frivillig fredag i Kolind, bl.a. Djurs Mad, TRIF Senior +60, Dansens Dag, Gigtskolen Syddjurs, Kolind Pensionistforening, Hjerteforeningen m.fl.

I Syddjurs afvikles Frivillig fredag i Kolind Byhal fredag den 30. september 2016 mellem klokken 15.00 og 18.00.