Mangfoldig Frivillig Fredag i Kolind Byhal

Op mod 200 besøgende til de frivilliges store aktivitetsdag

4. oktober 2016:

Op mod 200 borgere besøgte fredag den 30. september ”Frivillig Fredag”, arrangeret af Frivilligrådet og Syddjurs Kommune i Kolind Byhal.

Der var ind imellem trængsel ved de mange stande i Byhallen, hvor godt 25 frivillige foreninger og et par hundrede gæster var mødt frem.

Kirstine Bille, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, holdt åbningstalen for de mange fremmødte, som kunne møde repræsentanter for mere end 25 foreninger, der drives af ildsjæle, som lægger liv og sjæl i at gøre en frivillig indsats til glæde for andre.

Blandt de mange frivillige kan bl.a. nævnes Djurs Mad, TRIF Senior +60, Dansens Dag, Gigtskolen Syddjurs, Kolind Pensionistforening, Hjerteforeningen m.fl.

Bedre kontakt mellem borgerne
Et af de nye initiativer, som blev præsenteret på ”Frivillig Fredag”, var www.moedestedet-syddjurs.dk – en portal, der har til formål at skabe kontakt mellem frivillige og borgere, som har brug for hjælp af forskellig slags.

Gennem en enkel brugerflade kan man efterlyse eller tilbyde hjælp. Formidlingen går gennem en kontaktperson, Peter Toft, som søger at knytte de bedst mulige bånd mellem de involverede mennesker.

Aktivitetsdagen demonstrerede på bedste vis den bredde og dybde, der er i billedet af et sprudlende foreningsliv med mennesker, der står klar med mange – og meget forskellige – gode tilbud til sine medborgere.

Tilbuddene kan dreje sig om at bevare sundheden, fylde op på humørkontoen, lindre smerter, støtte efter ulykker eller sygdom, hjælpe medmennesker, der er kommet i økonomisk uføre – eller skabe rammerne for godt socialt samvær.

Dansedamerne gav undervejs en lille opvisning som reklame for Dansens Dag 24. april.

Jan Saabye til venstre er leder af det fysisk/psykiske handicapområde, Peter Toft er kontaktperson på den nye portal moedestedet.dk, og Ina Bach Pedersen er netværksterapeut i Syddjurs.

Lokale Taekwondo udøvere gav en flot opvisning

Mette Thorup, der er frivillig i LærDansk, og Elly fra lektiecaféen i Hornslet, fortalte om Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp.

Dygtige og søde elever fra Femmøller Efterskole underholdt med musik fra især rockens guldalder

Så er der serveret… Friske dadler og kager efter syrisk opskrift!

Kolind Bowls under idrætsforeningen Samson viste, hvordan man spiller det afrikanske spil Bowls.

Projekt Nye Veje er et tilbud om hjælp til mennesker med psykiske problemer. Hjælpen kan fx være samtaler og hjælp til at opbygge et bedre netværk, men i visse tilfælde ydes også praktisk hjælp. Til venstre Peter Sejr fra Nye Veje.

Hvis ulykken skulle ramme, er Ulykkeslinjen og den tilhørende patientforening klar til at hjælpe med råd og dåd, til den ramte og dennes familie.

I Kafé Kolind står en økonomisk rådgiver parat til at hjælpe borgere, der er kommet i økonomisk uføre med at få fornuftige aftaler med kreditorer og pengeinstitutter.

Fakta:

 

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag.

Traditionen startede i 2011 i forbindelse med det europæiske år for frivilligt arbejde.

Hvert år har et tema. I år var det Veje til deltagelse.