Link: Klik på de enkelte billeder!

Frivillignetværk og Frivilligråd
Foreninger, grupper og enkeltpersoner i Syddjurs Kommune, som udfører frivilligt socialt arbejde, kan tilmelde sig kommunens frivillignetværk. Rådet vælges blandt netværket medlemmer.

Crowdfunding - NYT
vejledning til crowdfunding og checkliste til ny forening kan hentes her.

Hvorfor søge tilskud?
Du har en idé - et projekt - som du brænder for. Nogle projekter er selvfinancierende og behøver ikke støtte. Andre kræver et økonomisk fundament for at blive gennemført eller en sikkerhed ved en underskudsgaranti.

Fundraising - Sådan søges tilskud
Hovedpuljen er til konkret socialt arbejde. Ansøgningsskema på www.frivilligsyddjurs.dk skal anvendes.
Udviklingspulje er til opstart og udvikling af din forening/organisation. Her skal du sende en beskrivelse af din idé til syddjurs@syddjurs.dk, att. Kulturafd.
Frivillighedsrådet behandler ansøgningerne.

Økonomisk støtte - Lovgrundlaget for Frivilighedsrådet
Den sociale servicelovs § 18 fastslår, at kommunen skal samarbejde med og økonomisk støtte organisationer og foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. I Syddjurs Kommune sker dette via et samarbejde mellem kommunen, Frivillignetværket og Frivilligrådet.

Fundraising - Tilskud fra andre puljer og fonde
Ansøgninger sendes til syddjurs@syddjurs.dk. att. Kulturafd.
Kulturpulje kan søges til nyskabende, inspirerende og kulturelt forankrende aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs Kommune.
Syddjurs Udviklingspulje til folkeoplysning kan søges til nye initiativer på det frivillige område.
Puljeguide: Der er mange muligheder og det største antal finder du på www.PuljeGuide. Efter tilmelding på www.PuljeGuide. får din forening adgang til guiden hos syddjurs@syddjurs.dk, att. Kulturafd.

Læs mere på Frivillig Syddjurs, www.frivilligsyddjurs.dk og på kommunens hjemmeside www.syddjurs.dk

Årsmøde i Frivilligrådet

Her er dit nye Frivilligråd, valgt februar 2017

Bestyrelse

 • Peter Tofft, Ebeltoft. Formand. - Tlf. 51576908.
  Mail petertofft@hotmail.com
 • Molly Thomsen, Ryomgård. Næstformand. - Tlf. 86394893.
  Mail mollyogbenny@live.dk
 • Helle Pedersen, Ryomgård. - Tlf. 86395447 & 60218639.
  Mail helle@skovflis.dk
 • Jens Dueholm Petersen, Hornslet.    
 • Gurli Sørensen, Ebeltoft.
 • Kirsten Poulsen, Ryomgård.
 • Anna S. Jørgensen, Ebeltoft.

Suppleanter

 • Lene Jensen, Hornslet.
 • Anne-Lise Vester, Rønde.

Billeder fra tidligere årsmøder:

Frivilligområdet