Fritids- og friluftspolitikken i Høring - hvad synes du?

Sig din mening - vær med til at præge "Fritids- og Friluftspolitik frem mod 2020"

6. juli 2016:
Udvalgene for plan, udvikling og kultur samt natur, teknik og miljø efterlyser borgernes mening. Vær med til at præge Syddjurs Kommunes ”Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020”.

Forslag til Syddjurs Kommunes første Fritids- og friluftspolitik er netop sendt i høring.

Fritids- og friluftspolitikken er udarbejdet for at understøtte det sunde og aktive liv, som er med til at gøre Syddjurs til regionens mest attraktive bosætningsområde.

15 fokusområder
Interesserede i fritids- og friluftsliv var 17. maj 2016 inviteret til interessentmøde i Rønde Idrætscenter (billedet nedenfor).

Her gav et halvt hundrede interessenter input til politikkens råskitse med en vision og fem overordnede indsatsområder.

De mange input fra interessentmødet blev efterfølgende bearbejdet administrativt og er grundlaget for de 15 fokusområder i politikken, der har relation til de overordnede indsatsområder.

Også for tilflyttere og turister
Politikken udarbejdes med henblik på at understøtte alle med lyst til fysisk udfoldelse og rekreation i fritiden, hvad enten aktiviteten foregår i en traditionel forening eller i mere uformelle sammenhænge.

Politikken retter sig både mod mennesker, som bor fast i Syddjurs, planlægger at flytte til - eller besøger kommunen som turist.

Skriv inden 17. august
Efter høringsfasen vil input blive bearbejdet administrativt og politikken vil blive sendt til færdigbehandling i Byrådet i september måned 2016.

Forslag til ”Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020” kan downloades her sammen med det tilhørende bilag:

"Fritids- og friluftspolitik frem mod 2010"

Folkeoplysningspolitik (bilag)

Send dit høringssvar senest d. 17. august 2017 kl. 12.00 til syddjurs@syddjurs.dk mærket ”Fritids- og friluftspolitik”.

For yderligere information kan kulturkonsulent Tommy Sørensen kontaktes på tom@syddjurs.dk

Link:
Debat om ny politik