Syddjurs gør det lettere at søge penge

Kommunen arrangerer 2. maj fyraftenskursus i PuljeGuiden og fundraising

Det er en jungle at finde rundt i de mange puljer og fonde, hvor man kan søge om penge til finansiering af de gode idéer. Nu gør Syddjurs Kommune det lettere for alle kommunens foreninger og ildsjæle at finde frem til ”guldåren”, der kan gøre drøm til virkelighed.

PuljeGuiden hedder det værktøj, som kommunen har købt adgang til for at lette foreningernes fundraising. Mandag 2. maj i Rønde Idrætscenter arrangerer kommunen et kursus i brug af værktøjet.

Kurset omfatter en kort introduktion til værktøjets muligheder, og efter en sandwichpause følger en vejledning i at finde frem til de rette fonde og skrive den gode ansøgning med et relevant budget.
Det er Søren Mathiasen fra Schultz og Lotte Jensen fra Upfront Europe, der er oplægsholdere på kurset.

Sådan kommer du i gang med PuljeGuiden
På websitet http://puljeguiden.dk/ kan foreninger med gode idéer til udvikling søge rundt i mulighederne og finde de fonde og puljer, der er relevante for netop deres aktuelle projekt.

Rent praktisk har man som forening adgang ved at oprette en profil på PuljeGuiden med foreningens mailadresse.

Herefter sender foreningen en mail til syddjurs@syddjurs.dk att. Kulturafdelingen for at få login til PuljeGuiden. Husk i mailen at opgive den mailadresse, der er brugt i profilen på PuljeGuiden.

Stærkt værktøj og nyttig information
Foreningen vil kort tid efter modtage en mail fra firmaet Schultz, der står bag PuljeGuiden. Mailen indeholder loginoplysninger og en guide, der hjælper foreningen i gang med at finde de ønskede midler.

Formanden for Udvalget for plan, udvikling og kultur, Kirstine Bille, håber, at rigtigt mange foreninger vil møde op i Rønde Idrætscenter for at lære værktøjet at kende.

”Der ligger et stort uudnyttet potentiale for foreninger og grupper i at søge midler til alverdens projekter, der opstår på baggrund af den iderigdom, der findes blandt frivillige ildsjæle rundt omkring i kommunen.” siger Kirstine Bille. ”Det vil vi rigtig gerne støtte og hjælpe på vej.

”PuljeGuiden er et stærkt værktøj i foreningernes arbejde med fundraising og indeholder desuden mængder af nyttig information om bl.a. faserne i en ansøgningsproces, en omfattende vidensdatabase og et forum, hvor foreningerne kan dele deres idéer og projekter - til inspiration for andre og med mulighed for dialog med andre, som arbejder med lignende projekter.

Fyraftenskurset er for alle folkeoplysende- og frivillige sociale foreninger, selvorganiserede grupper, forsamlingshuse, Idrætscenter mm.

Introduktionsmødemøde om PuljeGuiden og fundraising for folkeoplysende og frivillige sociale foreninger, institutioner mm.

Sted: Rønde Idrætscenter

Dato: 2. maj 2016 kl. 17.00 – 20.30

Dagsorden:

17.00                   Velkomst v/ Ole Bjerregaard, Udvalget for plan, udvikling og kultur
                           Information om Puljeguiden v/ Søren Mathiasen - Schultz

18.00                   Pause - sandwich, netværk og erfaringsudveksling

18.30                   Introduktion til fundraising, relevante fonde etc. v/ Lotte Jensen – Upfront Europe

19.30                   Den gode ansøgning og budget v/ Lotte Jensen – Upfront Europe

20.30                   Afslutning

Tilmelding til fyraftenskurset på https://www.syddjurs.dk/funding

Sidste tilmeldingsfrist er fredag 29. april kl. 12.00