Kom og vær med til at udvikle Kolind+

Stormøde om oprettelse af brugerråd for det nye sports- og kulturcenter

Skriv en tekst her

2. januar 2017:

 

Kolind+ og Syddjurs Kommune inviterer nu brugere, foreninger og interesserede borgere til et stormøde i Kolind+ med henblik på at oprette et brugerråd.

Alle er velkomne til mødet onsdag 11. januar 2017.

Et sprudlende kulturcentrum
Kommunen lægger op til en bred repræsentation af centrets brugergrupper som KPI, seniorer, børn, unge og kulturen.

De øvrige pladser kan frit besættes af interesserede borgere, som måtte ønske at blive valgt ind for at gøre en indsats, så det nye center også i fremtiden bliver et sprudlende kulturcentrum, præget af stadig udvikling til glæde for brugerne.

”Kolind+ er et meget åbent hus - borgernes og brugernes hus. Vi skal fylde det med så mange aktiviteter som muligt, så det giver god mening, at et brugerråd er med til at præge udviklingen med de ønsker, de måtte have,” udtaler centerkoordinator Claus Tikær.

Huset skal fyldes med positiv energi
Centerkoordinatoren håber, at dem, der vil være med i brugerrådet, bliver borgere og foreningsfolk af enhver slags – fyldt med gode idéer og positiv energi.

”Der sker allerede meget i centret, men der er stadig, især i dagtimerne, plads til endnu flere aktiviteter som fx foredrag for ældre, eller hvad der nu er brug for,” siger Claus Tikær.

Brugerrådet konstituerer sig selv med formand og sekretær - og bestemmer selv, hvor ofte og hvordan, der skal holdes møde.

Det er op til brugerrådet selv, om det enkelte medlemskab af rådet er personligt, eller om fx en forening kan sende skiftende repræsentanter til møderne. Brugerrådet kan også nedsætte arbejdsgrupper, hvor andre borgere kan inddrages i arbejdet.

Brugerrådet er ansvarligt i forhold til styregruppen, der består af centerkoordinatoren, en repræsentant for biblioteket, lokalarkivet, kommunens kulturafdeling og udviklingsafdeling.

Tid og sted:
Kolind+, Bugtrupvej 33, Kolind: onsdag 11. januar 2017 kl. 19-21: Stormøde om valg til brugerråd.