Bogbussen ændrer køreplan og tilbyder digital borgerservice

Kører ud efter skoletid, så flere borgere får mulighed for at bruge bogbussen, når de kommer hjem fra arbejde og har hentet børn

5. april 2017:

 

Fra 1. maj vil en ny køreplan for Syddjurs Biblioteks bogbus træde i kraft. Der er tale om en forsøgsordning indtil 30. september, hvor bogbussen kører senere ud og har længere holdetider for også at tilbyde hjælp med digital borgerservice.

Med den nye køreplan vil bogbussen først køre ud efter skoletid. På den måde får flere borgere mulighed for at bruge bogbussen, når de kommer hjem fra arbejde og har hentet børn.

Formand for udvalget for plan, udvikling og kultur, Kirstine Bille udtaler: "Jeg er rigtig glad for vores nye forsøgsordning med bogbussen. Vi får testet en ny køreplan, som giver flere borgere mulighed for at bruge bogbussen efter arbejdstid i ro og mag".

Foto: Rita S. Nielsen

"Samtidig tester vi et nyt tilbud, hvor man i bogbussen kan få hjælp til digital borgerservice. Bogbussen er på den måde et rigtig godt tilbud til dem som kan have langt til både bibliotek og borgerservice".

To timers borgerservice ved hvert stop
Den nye køreplan imødekommer et politisk ønske om at tilbyde hjælp til borgerservice, sådan som man kan få det på bibliotekerne. Bogbussen vil i forsøgsperioden være til stede på hvert stop i to timer. Her vil man udover biblioteksbetjeningen kunne få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk og til NemID.

Den ændrede køreplan for bogbussen er en del af den fokus på landdistrikterne, som ligger i Syddjurs Kommunes kulturhandleplaner. Her er Syddjurs Bibliotek i gang med nogle forskellige forsøg på at servicere udvalgte mindre byer med nogle alternative bibliotekstilbud som for eksempel bogautomaterne i Lime og Ryomgård.

Biblioteksleder Claus Petterson udtaler: "Bibliotekerne over hele landet er i disse år i gang med en forandringsproces hvor vi afprøver nye formidlingsmetoder og påtager os nye arbejdsopgaver. Dette arbejde er super spændende og nødvendigt – derfor er vi glade for at indlede og afprøve nye samarbejder med skoler, distriktsråd, sportsklubber, supermarkeder og andre gode frivillige initiativer. For kun i fællesskab kan vi udvide og udvikle biblioteks virke i en stor kommune som Syddjurs".

Kører en dag mere til færre stoppesteder
For at kunne køre senere ud og samtidig holde længere ved hvert stop, er der i forsøgsperioden indført en tredje køredag, således at bogbussen nu kører ud mandag, tirsdag og onsdag. De længere holdetider betyder også, at stoppesteder vil blive nedlagt i forsøgsperioden. Det drejer sig blandt andet om stoppene i Knebel, Lime og Ryomgård.

De seks byer, som køreplanen indbefatter, er Kongsgårde, Tved, Nimtofte, Mørke, Feldballe og Hyllested. Disse byer er blandt andet valgt ud fra udlånstal, afstand til nærmeste bibliotekstilbud og om de i forvejen er biblioteksbetjent.

Medlem af udvalget for plan, udvikling og kultur, Ole Bjerregaard, siger: "Jeg har længe ønsket at få igangsat et forsøg med udvikling af vores bogbusser, der inkluderer borgerservice og andre nye funktioner. Kombineret med senere stoptidspunkter giver det familierne i landdistrikterne muligheden for at benytte sig af en styrket service i landdistrikterne. Det håber jeg borgerne vil benytte sig af".

For yderligere oplysninger kontakt formanden for udvalget for plan, udvikling og kultur Kirstine Bille på 40 22 53 46 eller biblioteksleder Claus Petterson på 20 51 43 31.