Billetter ved indgangen eller på nettet - GO Syddjurs

Vær opmærksom på muligheden for at købe kombinationsbillet:
FRA MIDDELALDER TIL 1700-TALLET PÅ ÉN UGE!
Vores kombi-billet giver adgang til både Kong Menveds Marked og Børnenes Herregårdsmarked på Gl. Estrup Herregårdsmuseum.
På den måde har du mulighed for både at spare penge og få historiske oplevelser to weekender i træk! Køb kombi-billetten på følgende link:
https://www.go-syddjurs.dk/arrangementer/?s=menved