Billedkunstrådet er styrket med egen økonomi

Det åbner op for flere arrangementer og mere synlighed i Syddjurs

20. maj 2016.

Det netop konstituerede billedkunstråd i Syddjurs har med en bevilling fra Statens Kunstfond og Syddjurs Kommune fået mulighed for at planlægge flere arrangementer til glæde for såvel udøvende professionelle kunstnere som os, der bare holder af at opleve kunsten.

Formanden for Billedkunstrådet, Simon Aaen, fortæller med glæde i stemmen, at Syddjurs Kommune nu har bevilget 50.000 kroner, og at Statens Kunstfond efter krone-til-krone princippet har ydet et tilsvarende beløb til Billedkunstrådets aktiviteter i år.

”Statens Kunstfond er interesseret i, at man lokalt i kommunerne opprioriterer og synliggør den professionelle billedkunst,” siger Simon Aaen. Han glæder sig over, at det nu ikke som hidtil er nødvendigt at søge kommunen om midler fra Kulturpuljen til hvert enkelt arrangement.

Indblik i den skabende proces
Tre elementer har været gennemgående i Billedkunstrådets syvårige virke: Masterclass-foredragene, rådgivning omkring kunstnerisk udsmykning og arrangementet ”Kunstspor”.

”Masterclass er en inspirerende foredragsform, hvor tanken er at invitere en professionelt udførende kunstner, fotograf eller designer, som vi beder gå lidt mere i dybden med sit materiale end ved et traditionelt kulturforedrag”.

”Sådan en Masterclass henvender sig til både udøvende kunstnere og alle interesserede, som inviteres med gratis adgang.  I foredragene beder vi om at blive ført dybere ind i både den kunstneriske og tekniske proces”. De 100.000 kroner fra Statens Kunstfond og Syddjurs Kommune giver i år Billedkunstrådet mulighed for at gennemføre to Masterclass-forløb – til glæde for kunstnere såvel som for os almindelige borgere.

 Værn mod bras i det offentlige rum
Hvad angår rådgivningen kan de både handle om rådgivning vedrørende den kunstneriske og den teknisk-konstruktive kvalitet i forbindelse med udsmykningsopgaver.

”Billedkunstrådet skal bl.a. sikre, at der ikke stilles noget bras op i det offentlige rum,” siger Magda Høgh. Hun fortæller, at Billedkunstrådet er høringsberettiget, når det offentlige opstiller kunst i det offentlige rum.

Private, som opstiller kunst på egen grund, skal ikke høre Billedkunstrådet, men rådet giver gerne sit besyv med, hvis nogen ønsker det.

At rejse i kunsten
Et eksempel på et felt, hvor Billedkunstrådet er inde over, er et letbaneprojekt. Letbanerådet og 2017-projektmagerne har en idé om kunstneriske udsmykninger på letbanestationerne, så de rejsende på vej fra station til station oplever rejsen, som en sammenhængende oplevelse.

”Sådanne projekter vil vi gerne være med til at tale for og blive inddraget i som høringspart,” fortsætter Simon Aaen. For tiden er Billedkunstrådet i konstruktiv dialog med lokalrådet i Ryomgård omkring en skulptur.

I det hele taget ønsker Billedkunstrådet at bidrage med sin ekspertise i forbindelse med udsmykninger byfornyelsesprojekter, sådan som det er sket i forbindelse med byfornyelsen i Mørke og andre steder i Syddjurs Kommune. Billedkunstrådet er også fortaler for, at en vis procentdel af en byggesum afsættes til kunstnerisk udsmykning.

”Se fx på Holstebro, hvordan man dér har brandet Holstebro som kultur- og kunstby, fordi nogle fremsynede politikere på et tidspunkt købte Giacomettis ”Kvinde på kærre” (”Maren” i folkemunde, red.).
I dag er flere dele af gågaden udsmykket af Bjørn Nørgaard i forlængelse af belægningen,” siger Magda Høgh.

”Man går ikke bare i butikker men får en oplevelse af forskellige skulpturer, som vokser op fra belægningen, der løber vand hen over noget – der sker en masse i byrummet, som giver en ekstra dimension til det at gå rundt i byrummet”.

FAKTA:

Billedkunstrådets medlemmer er:

Simon Aaen, billedkunstner, formand.

Helle Fibiger, næstformand.

Magda Høgh, billedkunstner.

Stig Bredstrup, arkitekt.

Helle Rittig, keramiker.

Sonja Kirkegaard, kunstformidler.

Billedkunstprisen
Billedkunstrådet uddeler hvert år Billedkunstprisen, i forbindelse med Syddjurs Award,  til en kunstner eller et projekt, der har gjort sig særlig bemærket i Syddjurs kommune.

Åbne værksteder i oktober
Et element i Billedkunstrådets virke er desuden arrangementet ”Kunstspor” – et projekt, hvor udvalgte kunstnere i Nord- og Syddjurs åbner værkstederne for publikum. Som appetitvækker laver kunstnerne to fælles udstillinger – én i Fuglsøcentret og én i Pavillonen i Grenaa. På den måde kan publikum planlægge deres rute rundt til kunstnerne første weekend i oktober.

Links:

Video om sidste års kunstspor: https://www.youtube.com/watch?v=brhSsc2OkTE

Om Giacomettis ”Maren på kærre”:
http://www.holstebro.dk/Alberto-Giacometti-Kvinde-paa-kaerre-687.aspx