Messe for den åbne skole 31. maj i Rønde

Her mødes skolefolk og folk fra foreninger, erhvervsliv og institutioner for at netværke og inspirere hinanden til endnu bedre undervisning

5. april 2017: Internetportalen "Skolen i virkeligheden" er blevet godt modtaget i Syddjurs Kommune. På portalen kan lærere i Folkeskolen lade sig inspirere og få overblik over en række muligheder for at trække personer fra foreninger og virksomheder ind i undervisningen og få børnene ud af skolens vante rammer. 31. maj inviteres til Åben Skole messe i Rønde Idrætscenter.

På messen kan skolelærere, -ledere og -bestyrelsesmedlemmer møde nogle af de mange udbydere af inspiration og læring udefra, som ligger på portalen eller er på vej. Også byrådet bliver inviteret.

Der er indlagt nogle oplæg til inspiration og en underholdende overraskelse.  Allervigtigst er der lagt op til at netværke - tale sammen på kryds og tværs, lade sig inspirere og træffe aftaler om forløb, der gør undervisningen endnu bedre og vedkommende ved at hente dygtige og entusiastiske mennesker ude fra samfundet ind i klasseværelset - eller tage eleverne på besøg ude i samfundet.


Billedet: På sidste års messe blev der snakket en del om 3D-print.

Handling på Den Åbne Skole
Der ligger masser af inspirerende tilbud på portalen http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs - og endnu flere er på vej i den takt, som arbejdsgruppen får hentet aftaler i hus og lagt tilbud på portalen.

Blandt de seneste er der truffet aftale om nye tilbud fra så forskellige udbydere som Jernbanemuseet i Ryomgård, Meny i Rønde, Karpenhøj Naturcenter og Cirkus Aroma.

Messen og portalen handler om at få sat handling på visionen om Den Åbne Skole i den nye skolereform: Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.

Undervisningen gratis ud i virkeligheden
For at understøtte denne proces har politikerne i udvalgene for familie og institutioner samt plan, udvikling og kultur valgt at gøre transport til udbyderne på Djursland gratis, når der er truffet aftale gennem "Skolen i Virkeligheden". Transporten sker med skolebus efter aftale med kommunens kørselskoordinator.

"Vi skal alle være med til at løfte og skabe begejstring omkring folkeskolen, så den enkelte elev bliver dygtigere. Ved at åbne skolen op og lukke virkeligheden ind, kan vi bruge hinandens muligheder bedre i arbejdet for at fremme læring," siger Per Zeidler, formand for Udvalget for familie og institutioner.

Kirstine Bille, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, glæder sig til at møde udbydere og skolefolk på messen 31. maj:

”Jeg glæder mig over messen kan være med til, at erhvervsliv og kulturlivet i kommunen bidrager til, at eleverne i folkeskolen får endnu bedre læring og uddannelse gennem Den Åbne Skole,” siger Kirstine Bille.

Tid og sted: Åben Skole messe i Rønde Idrætscenter onsdag 31. maj kl. 13-16.

Nedenfor link til video fra sidste års messe.

Link til portalen og flere billeder fra sidste års messe:

http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs

http://www.kulturkommune.dk/skolemessen-en-succes