Stor interesse for Åben Skole messen om "Skolen i Virkeligheden"

Mange netværkskontakter skabt og konkrete aftaler indgået i Rønde Idrætscenter

23. august 2016:

Åben Skole messen i Rønde Idrætscenter, hvor godt 20 udbydere fra skoleportalen "Skolen i Virkeligheden" havde stillet stande op for at præsentere deres tilbud, blev vel modtaget af de godt 100 lærere samt en hel del andre fra kommunens forvaltning og politiske liv.

Blandt deltagerne fra det politiske liv kan bl.a. nævnes borgmester Claus Wistoft, formanden for Udvalget for plan, udvikling og kultur, Kirstine Bille, og Per Zeidler, formand for Udvalget for familie og institutioner. Sidstnævnte åbnede messen med en tale til de forsamlede.

Mange af lærerne forlod stedet med informationsmateriale og et udvidet netværk, andre havde ligefrem fået konkrete aftaler om supplement til deres undervisningstilbud i hus.

"Skolen i Virkeligheden" har således fået en god start i Syddjurs Kommune, og i løbet af en par dage vil du her på hjemmesiden kunne se en videoreportage fra arrangementet i Rønde Idrætscenter.

Her ovenfor i første omgang en billedcollage, der viser stemningsbilleder fra arrangementet - bl.a. kan du se, hvordan en danser fra tilbuddet dansetid.dk inspirerede de fremmødte til en forfriskende dans!

 

Du kan se alle Syddjurs-tilbuddene på portalen her, hvor der løbende kommer nye tilbud til: http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs

 

 

Kolind+ blev åbnet med taler, musik, gøgl og foreningsaktiviteter

22. august 2016:

Med musik, taler, snoreklip, lidt godt til ganen og en række foreningsaktiviteter er Kolind+ nu åbnet til glæde for Kolind og omegns mange aktive borgere, som nu får et kulturcenter med mange funktioner i bytte for rådhuset, der nedbrændte 12. marts 2012.

Borgmester Claus Wistoft gav udtryk for sin glæde over, at så mange har deltaget aktivt i processen med at få designet det nye center med bibliotek, borgerservice, foreningslokale, multisal, lokalhistorisk arkiv og caféområde. Det er alt sammen noget, som nuværende og kommende borgere i området vil få stor gavn af, hvis de bakker op om stedet og dets nyansatte centerkoordinator, Claus Tikær.

Som kommunens ejerrepræsentant overrakte Claus Wistoft "husets nøgle" til byrådets drifstrepræsentant, Kirstine Bille, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur. Hun rakte straks efter sin tale nøglen videre til centerkoordinator Claus Tikær.

 

Se alle billederne og hør nogle af talerne

Kolind Bad holder åbent til 4. september

19. august 2016:
"Normalt slutter vi i august, men vi har valgt at holde åbent, så vi slutter endeligt 4. september," oplyser Helle Andreassen fra Kolind Borgerforenings svømmebadsudvalg.

Det betyder blandt andet, at også skolen kan forlænge svømmesæsonen i det unikke svømmebad, hvor temperaturen holdes på 26-27 grader. Læs mere

Skab begejstring i Folkeskolen

Lærere møder foreninger og virksomheder for at skabe bedre kontakt gennem ny skoleportal

10. august 2016:
”Jeg vil opfordre til, at portalen og messen modtages med begejstring - både af skolerne og civilsamfundets virksomheder og foreninger," siger Per Zeidler, formand for Udvalget for familie og institutioner op til en Åben Skole messe i Rønde Idrætscenter mandag 22. august.

Portalen, som Per Zeidler omtaler, er ”Skolen i Virkeligheden”, som Syddjurs Kommune har tilsluttet sig: http://skolenivirkeligheden.dk/syddjurs

På portalen kan lærerne lade sig inspirere og få overblik over en række muligheder for at trække personer fra foreninger og virksomheder ind i undervisningen. Læs mere

Vær med til at præge fritids- og friluftspolitikken

6. juli 2016:
Udvalgene for plan, udvikling og kultur samt natur, teknik og miljø efterlyser borgernes mening. Vær med til at præge Syddjurs Kommunes ”Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020”.

Forslag til Syddjurs Kommunes første Fritids- og friluftspolitik er netop sendt i høring frem til 17. august.

Fritids- og friluftspolitikken er udarbejdet for at understøtte det sunde og aktive liv, som er med til at gøre Syddjurs til regionens mest attraktive bosætningsområde.

Efter høringsfasen vil input blive bearbejdet administrativt og politikken vil blive sendt til færdigbehandling i Byrådet i september måned 2016.

Klik her for at læse mere om den nye politik

Kong Menveds Marked set fra luften

Syddjurs Kommunes GIS-koordinator, Allan Gyldenkilde Frederiksen, havde på det netop afsluttede Kong Menveds Marked en drone med videokamera i luften. Se de flotte billeder nedenfor.

Kirstine Bille og børnene åbnede Glasskoven

Kirstine Bille, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, holdt torsdag en lille tale om sanserne for en større flok skolebørn fra tredje klasse på Ebeltoft Skole.

Anledningen var, at de sammen skulle åbne den nye udstilling "Glasskoven" og sammen gå på opdagelse i den.

Børnene tog, som de blev opfordret til, skoene af og var, ligesom udvalgsformanden, meget interesserede i de mange lys- og glasfænomener, som kan opleves i udstillingen på første sal i den nye udstillingsbygning.

 

Se billederne og læs om Glasskoven

Ny Arkitektur- og bevaringspris i Syddjurs Kommune

Udvælgelseskriterier omkring indlevelse, kvalitet, æstetik, kulturarv og bæredygtighed

Arkitektur- og bevaringsprisen kan tildeles, såfremt det indstillede emne opfylder flere af følgende kriterier:

  • Indlevelse i stedet, funktionen og omgivelserne
  • Høj arkitektonisk kvalitet
  • Udgør et bygget miljø, et anlæg eller kulturmiljø, der skaber æstetiske og trygge rammer om det gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme
  • Bevarer og udnytter kulturarvens potentiale med respekt for de bærende bevarings-værdier og nutidigt liv.
  • Demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj faglig kvalitet i udførelsen
  • Bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift

http://www.syddjurs.dk/arkitekturpris

Foto: Den gamle smedie på herregården Isgård på Skødshoved. - 23.5.2016.

Linda startede som elev og hjælper nu i Kulturbroens lektiecafé i Hornslet

Linda er en af de frivillige, der arbejder i lektiecaféen i Hornslet.

”Jeg har været vant til at være her, da jeg selv havde brug for hjælp, og jeg fik meget ud af det. Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde."

"Jeg blev student fra Rønde Gymnasium i sommeren 2015 på den samfundsfaglige linje. Derefter havde jeg fire måneders vikariat i en vuggestue”.

"Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde," fortæller Linda.
 

Læs om lektiecaféen

Kulturpolitik - Frem mod 2020 ...

Kirstine Bille, udvalgsformand, Plan, Udvikling og Kultur

Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!
Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

"Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker.

Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv.

Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. "

Læs mere, klik her!

Hvad er kultur ?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Skriv en tekst her

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2016-08-29 23:08:16
Succes med erhvervsrettet 10. klasseSyddjurs Kommune og Viden Djurs har succes med den erhvervsrettede 10. klasse EUD10. Alle elever er afklaret med deres videre uddannelses- og... Klik her!
2016-08-29 19:08:16
Kolind Svømmebad forlænger sæsonen"Vejrguderne lover godt vejr, så badet holder åbent de næste tre weekender""Man snakker ofte om, at vejret bliver bedre, når børnene... Klik her!
2016-08-29 18:08:16
Syddjurs kvitter smøgerne - nu i EbeltoftTilmeld dig konkurrencen og bliv røgfri før julKom til uforpligtende introaftenOnsdag den 14. september kl. 18.30 - 20.00 i Sundhedshuset... Klik her!
2016-08-29 18:08:16
Flere kontorfællesskaber for pendlere i landdistrikterneSyddjurs Kommune vil i samarbejde med Business Region Aarhus gerne undersøge muligheden for etableringen af små kontorfællesskaber for pendlere i... Klik her!

Kulturnyheder fra Stiften

2016-08-28 19:58:00
Anmeldelse: Forventningens glæde er den størsteVellykket ny dansk opera om en Adam i lænker og hans længsler.

Foto:

Klik her!
2016-08-28 15:30:00
Under jorden over forventningRubina Raja havde kun lige indledt sit arkæologiske forskningsprojekt i Palmyra i Syrien, da hun endte i verdenspressens søgelys. For da Islamisk Stat bombede byen, blev projektet livline til den syriske kulturarv.

Foto: © Omar Sanadiki / Reuters

Klik her!
2016-08-28 14:10:00
Fem stjerner til festugens natcabaretSeje muskelmænd, sjov ballonfærd og imponerende kvikke kostumeskift er nogle af ingredienserne i Aarhus Festuges velfungerende internationale natcabaret

Foto: Martin Dam Kristensen

Klik her!
2016-08-28 12:00:00
Min søn kommer og klør mig bag øretDamen med de blå tænder og Max Pinligs mor elsker Aarhus og får et gensyn nu.

Foto: Axel Schütt

Klik her!

Syddjurs-nyheder fra Stiften

2016-08-28 7:10:00
Stort skydecenter er på vej ved Aarhus LufthavnDanmarks Jægerforbund arbejder på at rejse 10 millioner kroner til projektet. Det ny skydecenter skal tiltrække skytter fra såvel ind- som udland.

Foto:

Klik her!
2016-08-28 7:10:00
Skydebaner, butikker og skydebiografForskellige typer skydebaner, undervisningslokaler, butikker med jagtudstyr og en særlig skydebiograf.

Foto: Nosyrevy

Klik her!
2016-08-26 13:17:00
Endnu et førstehjælperkorps kommer til verden i SyddjursRegion Midtjylland har udvalgt Nimtofte til at huse en førstehjælperordning. Til gengæld blev Ryomgård fravalgt.

Foto:

Klik her!
2016-08-26 8:34:00
Hornslets børn og unge kan igen spille badmintonSidste år måtte Hornslet IF droppe deres ungdomshold i badminton, da der var for få tilmeldte. Nu slår de igen dørene op til en ny sæson for spillere fra 10 år og opefter. Formand tror på en god kommende sæson.

Foto:

Klik her!

Seneste fra Lokalavisen

2016-08-27 7:00:00
Kirkevandring: En lørdag på apostlenes flittige hesteAlle med gode ben kan gå med på frisk sensommertur på lørdag med start fra Hoed Kirke,... Klik her!
2016-08-26 13:37:30
Stafet for Livet: Christan Pelly hjem fra Berlin til StafettenMusikeren Christan Pelly alias Per Pels med en fortid i Kolind giver koncert lørdag 3. Klik her!
2016-08-26 11:01:28
Rimsø: Rimsøhuset skal overgå til det private initiativForeningen Rimsøhuset havde håbet på politisk opbakning til at få bevilget endnu et år... Klik her!
2016-08-26 8:42:21
Ebeltoft: Barokmusik - den store passionEbeltoft Kirke blænder fredag aften op for en koncert med tre musikere, der dyrker en... Klik her!