Nyheder fra kommunen

Tilmelding til Syddjurs Award 2017

Den store folke- og prisfest i Rønde Idrætscenter, Syddjurs Award 2017, nærmer sig. du kan allerede nu tilmelde dig arrangementet:

http://www.go-syddjurs.dk/arrangementer/298/syddjurs-award-2017/

31. januar er sidste frist for at indsende forslag til, hvem du synes, der fortjener en pris ved Syddjurs Award torsdag 9. marts.

Læs mere Om prisfesten her: http://www.kulturkommune.dk/indstil-en-ildsjl-til-awardpris-

Tilmelding tilFrivilligrådets årsmøde 9.2

Til alle der yder en frivillig indsats for borgere i Syddjurs Kommune

ÅRSMØDE TORSDAG DEN 9. FEBRUAR Kl. 17.00 - 21.00
Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde

Læs mere, klik her!

Linda startede som elev og hjælper nu i Kulturbroens lektiecafé i Hornslet

Linda er en af de frivillige, der arbejder i lektiecaféen i Hornslet.

”Jeg har været vant til at være her, da jeg selv havde brug for hjælp, og jeg fik meget ud af det. Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde."

"Jeg blev student fra Rønde Gymnasium i sommeren 2015 på den samfundsfaglige linje. Derefter havde jeg fire måneders vikariat i en vuggestue”.

"Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde," fortæller Linda.
 

Læs om lektiecaféen

Kulturpolitik - Frem mod 2020 ...

Kirstine Bille, udvalgsformand, Plan, Udvikling og Kultur

Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!
Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

"Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker.

Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv.

Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. "

Læs mere, klik her!

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Find din billet

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2017-01-19 16:01:17
11 østjyske kommuner går sammen om bedre erhvervsserviceFremover behøver de østjyske virksomheder kun at henvende sig til det lokale jobcenter for at få den rette hjælp fra rette sted, når de er på jagt... Klik her!
2017-01-19 12:01:17
Tandpleje, træning og sygepleje får kvalitetsstempel i SyddjursSundhed og omsorg blev i december akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel indenfor tandpleje, træning og sygepleje. Det betyder, at området er... Klik her!
2017-01-19 11:01:17
200 glade børn underholder i lufthavnen Norddjurs og Syddjurs fælles om den store event dagen før den officielle åbning af Kulturhovedstad Aarhus 2017   Aarhus... Klik her!
2017-01-19 10:01:17
Borgermøde i Hornslet vedr. Forslag til Lokalplan 405 - onsdag den 11. januar kl 17.00Der afholdes offentligt møde om Forslag til Lokalplan 405 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016.... Klik her!

Hvad er kultur ?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!