Linda startede som elev og hjælper nu i Kulturbroens lektiecafé i Hornslet

Linda er en af de frivillige, der arbejder i lektiecaféen i Hornslet.

”Jeg har været vant til at være her, da jeg selv havde brug for hjælp, og jeg fik meget ud af det. Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde."

"Jeg blev student fra Rønde Gymnasium i sommeren 2015 på den samfundsfaglige linje. Derefter havde jeg fire måneders vikariat i en vuggestue”.

"Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde," fortæller Linda.
 

Læs om lektiecaféen

Kulturpolitik - Frem mod 2020 ...

Kirstine Bille, udvalgsformand, Plan, Udvikling og Kultur

Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!
Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

"Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker.

Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv.

Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. "

Læs mere, klik her!

Hvad er kultur ?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Skriv en tekst her

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2016-12-06 1:12:16
Syddjurs Kommune sætter fokus på forebyggelse af overgreb mod børn og ungeBørn, unge og familier i Syddjurs Kommune har igennem det seneste halvandet år afholdt i alt syv temadage om forebyggelse af overgreb mod børn og... Klik her!
2016-11-28 0:00:00
Kogepåbud til Helgenæsvand A.m.b.a.Ved en ordinær kontrolrunde på Helgenæsvand A.m.b.a. er der blevet påvist 21 Coliforme bakterier i drikkevandet fra vandværket. Syddjurs... Klik her!
2016-11-25 0:00:00
Cool uden røg: alle elever i 7. – 9. klasse har fået undervisning om rygningAlle elever i 7.-9. klasse i Syddjurs Kommune har i efteråret haft undervisning i Kræftens Bekæmpelse kampagne ”Cool uden røg”, der sætter fokus på... Klik her!
2016-12-06 23:11:16
Gennembrud i behandling af overvægtige børnRegionshospitalet Randers og fire østjyske kommuner har knækket koden til at komme svær overvægt hos børn og unge til livs. Sammen har parterne... Klik her!

Kulturnyheder fra Stiften

Syddjurs-nyheder fra Stiften

Seneste fra Lokalavisen

2016-12-01 12:59:54
Finanslov 2017: Fregatten sikret i fire år, men håbede på mereUsikkerheden var så småt begyndt at brede sig på Fregatten Jylland, inden den endelige... Klik her!
2016-12-01 8:32:38
Fotogalleri - revy: Det første Æbleskud bliver ikke det sidsteHenrik Glahder har i mere end 25 år spillet, skrevet og instrueret professionelt... Klik her!
2016-11-30 17:04:58
Ørsted: Mere bibliotek og service Borgerservice-funktionen er en del af Ørsted Bibliotek, og med inddragelse af et areal... Klik her!
2016-11-30 8:48:34
Folk og Liv: Lokalhistorie med et piftJeg mener, at Folk og Liv har fået et løft med en drejning over mod human stories. Klik her!