Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!

Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle. Vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

Læs mere om Kulturpolitikken frem mod 2020: klik her!

Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Find din billet

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2018-09-26 0:09:18
Åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation af arealer ved Ryomgård StationSag nr 16/18982 Syddjurs Kommune indkalder til åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation af arealer til brug ved opgradering af Ryomgård... Klik her!
2018-09-26 0:09:18
Ebeltoft Jagtselskab afholder jagt i kommunens plantagerDet skal hermed meddeles, at Ebeltoft Jagtselskab afholder jagt i kommunens plantager på nedenstående dage. Lørdag d. 6 oktober. Egedal plantage... Klik her!
2018-09-25 20:09:18
Kolind Skole og Marienhoffskolen får 1,3 mio. kr. for at løfte flere 9. klasses elever i dansk og matematik Det er lykkedes for både Kolind Skole og Marienhoffskolen at nå målet om at hæve det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse. Begge skoler... Klik her!
2018-09-25 20:09:18
Ny visitation for hele sundheds- og omsorgsområdet pr. 1. oktoberSundhed og Omsorg lægger de tre visitationer for genoptræning, sygepleje og hjemmehjælp eller hjælpemidler sammen til én for at forenkle borgernes... Klik her!

Hvad er kultur?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!