Farvel til Aprilfestival

Video fra Aprilfestival-showet

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!

Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle. Vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

Læs mere om Kulturpolitikken frem mod 2020: klik her!

Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Find din billet

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2018-07-20 19:07:18
Sorggruppe for voksne - Ebeltoft og HornsletSorggrupper i Syddjurs Kommune er et tilbud til voksne, der har oplevet et dødsfald af en nærtstående. Der lægges vægt på, at sorggruppen er et... Klik her!
2018-07-20 6:07:18
Genvej omkring gravearbejdet i Knebel oprettes på mandagPå mandag oprettes en genvej til Mols Bjerge Feriecenter ad brandvejen ved Mols Skolen. Der vil bliver skiltet til genvejen og den vil være... Klik her!
2018-07-20 5:07:18
Advarsel mod stor brandfare på MolsSyddjurs Kommune og Beredskab og Sikkerhed advarer om særlig stor brandfare på Mols. Både græs, træer og buskadser er på grund af tørken meget... Klik her!
2018-07-20 4:07:18
Syddjurs dagplejere bliver DGI certificeretSamtlige 80 dagplejere i kommunen skal over det næste år gennemgå en DGI-certificering, det vil give et fagligt løft i arbejdet med børnenes... Klik her!

Hvad er kultur?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!