Nyheder, billeder og video fra kulturkommunen

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Video: Bliv frivillig på Aprilfestival

Video: Glæd dig til Aprilfestival

Video: De spiller (også) på Aprilfestival

Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!

Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle. Vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

Læs mere om Kulturpolitikken frem mod 2020: klik her!

Riber Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Find din billet

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2018-04-20 19:04:18
15 km ny cykelsti inden udgangen af 2019Syddjurs Kommune har siden 2007 anlagt 50 km nye cykelstier og stinettet vil inden udgangen af 2019 blive udbygget med 15 km ny sti, så det samlet... Klik her!
2018-04-20 19:04:18
Gratis foredrag med Hammer fra "Rigtige Mænd"Er du medlem af enten Metal, FOA, 3F eller BUPL? og er du mellem 40-60 år? og bosat i Syddjurs Kommune? - Så har du mulighed for at opleve... Klik her!
2018-04-20 10:04:18
Offentligt udbud af produktionskøkkenProduktionskøkken i offentligt udbud for Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Salg og leje. Ejendommen beliggende Industrivej 27, Auning, som... Klik her!
2018-04-20 6:04:18
Efteruddannelse skal optimere driften af kommunens bygningerDet tekniske servicepersonale på Kommunens ejendomme bliver i disse dage efteruddannet i driftsoptimering af de tekniske anlæg i bygningerne.... Klik her!

Hvad er kultur?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!