Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!

Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle. Vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

Læs mere om Kulturpolitikken frem mod 2020: klik her!

Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Find din billet

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2021-04-29 0:00:00
Positivt regnskabsresultat for 2020 efter hård økonomisk opbremsning sidste forår Efter et år med store økonomiske udfordringer ender Syddjurs Kommunes regnskab for 2020 med et overskud på 98 mio. kr. uden at lån indregnes. Byrådet... Klik her!
2021-04-26 0:00:00
Syddjurs Kommune med i nyt supercykelsti-sekretariat for ØstjyllandSå er der godt nyt for østjyder, der cykler på tværs af kommunegrænserne. Fra 1. august får østjyderne deres eget supercykelsti-sekretariat, der skal... Klik her!
2021-05-08 23:04:21
Ny kunsthal på havnen i EbeltoftSyddjurs Kommunes Billedkunstråd står bag en helt ny midlertidig kunsthal i Ebeltoft. Ebeltoft Kunsthal åbner i sommeren 2021 med et ambitiøst... Klik her!
2021-05-08 20:04:21
Ny trafikløsning til Stadionvej / Rosenholmvej skal være både trafiksikker og langtidsholdbarFlere boliger og en kommende ny udskoling i forbindelse med Hornslet Hallen vil betyde øget trafik ved krydset Stadionvej / Rosenholmvej. Udvalget... Klik her!

Hvad er kultur?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!