Høstfest i Lyngparken - de små sang med de voksne

Høstfesten i Lyngparkens have i Knebel torsdag 22. september var en på alle måder varm oplevelse for såvel unge som ældre. Solen strålede, og det samme gjorde ansigterne på deltagere i alle aldre, mens de sang høstens dejlige sange.

Børnehaven Urtehaven var på besøg hos de ældre i Lyngparken, der rummer trænings- og aktivitetscenter samt plejeboliger.

Høstfesten er et blandt flere fælles arrangementer under overskriften "Generationsmøder"; ifølge projektleder Birgitte Højlund fra Ældreområdet i Syddjurs og Ellen Mortensen, frivillig i Lyngparken, et forsøg på at undgå isolering af byens aldersgrupper i "generationsghettoer".

Læs om høstfesten og se alle billederne

Husk Frivillig Fredag 30. september i Byhallen i Kolind

22. september 2016:

Alle sejl er sat fredag den 30. september, hvor Frivilligrådet og Syddjurs Kommune i Kolind Byhal afvikler "Frivillig fredag".

Her kan man opleve den sprudlende mangfoldighed, som trives og gror rundt om i Syddjurs Kommunes frivillige foreninger og organisationer.

"Frivillig fredag" er Danmarks nationale frivillighedsdag, hvorden frivillige indsats, som mange trofast yder året rundt, synliggøres og anerkendes.

I Kolind Byhal samler Frivilligrådet så mange af kommunens frivillige som muligt.

I Byhallen kan de frivillige på denne aktivitetsdag se, hvad de andre frivillige laver, udvide netværket og få lejlighed til at fortælle interesserede blandt publikum, hvad det frivillige arbejde består i.

Læs mere: Frivillig Fredag

Lær at programmere en LEGO-robot

Troels Rasmussen har et godt tilbud til børn mellem 10 og 12 år på Ebelfestival 2016

22. september 2016:

Robotter er fascinerende, hvad enten det er industrirobotter som dem, Troels Rasmussen arbejder med som IT-produktudvikler, eller de små LEGO Mindstorms robotter, som det drejer sig om på Ebelfestival 2016. Her kan de heldige, som tilmelder sig først, lære at programmere en LEGO-bil med motorer og sensorer - og få den til at køre efter programmørens instruktioner.

Troels Rasmussen kommer oprindeligt fra Ebeltoft men bor i Aarhus, hvorfra han arbejder med industrirobotter for Odense-firmaet Odico. Han er sideløbende forskningsassistent på Aarhus Universitet og har sin jævnlige gang i det kreative fællesskab "Überwerke" på Adelgade i Ebeltoft.

Han forklarer initiativet med, at han gerne vil give noget tilbage til Ebeltoft. Derfor vil han gerne inspirere børnene til at dykke ned i programmering og matematik - for at bruge begge dele kreativt.

To workshops i Aktivitetshuset
Troels Rasmussen afvikler derfor i Aktivitetshuset på festpladsen i Ebeltoft to workshops for børn om programmering af LEGO-robotter.

"Børnene, der skal være 10-12 år, lærer at kode små programmer til LEGO Mindstorms robotter og får samtidig en basal forståelse for, hvad det vil sige at programmere en computer," fortæller 27-årige Troels Rasmussen.

Han har på Aarhus Universitet lånt en masse kasser med LEGO Mindstorms samt instruktionshæfter til at bygge efter.

Workshoppen kører to gange over to dage, og er man interesseret, gælder det om at tilmelde sig hurtigst muligt, da der kun er plads til cirka ti børn, som arbejder i grupper på to-tre personer.

Gratis - men tilmelding senest 12. oktober
Det er gratis at tilmelde sig, men man skal have en bærbar PC med, som kan køre LEGO Mindstorms softwaren, som programmeringen sker i. Programmet installeres i fællesskab under workshoppen.

Troels Rasmussen sørger for mad og drikke under workshoppen, og han indlægger små pauser undervejs.

Han skal have tilmelding inden 12. oktober på mailadressen: troels896@gmail.com - og har du spørgsmål, kan du ringe til Troels på telefon 50548156.

Fakta:

Workshoppen forløber over to dage og vil blive afholdt to gange:

Workshop 1: Lørdag 15.10. kl. 12.00 – 16.00 og søndag 16.10. kl. 10.00 – 14.00.

Workshop 2: Fredag 21.10. kl. 10.00 – 14.00 og lørdag 22.10. kl. 10.00 – 14.00.

Sted: Aktivitetshuset på festpladsen i Ebeltoft.

Programmerings-softwaren kan om ønsket hentes her allerede nu:
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/download-software  

Video:

Nedenfor kan du se Troels Rasmussen forklare, hvordan man kan programmere en robot til at sige lyde og køre efter forudbestemte mønstre.

Sejl med Life Boats

Hvis man har lyst til at sejle med på færden med Life Boats, kan man måske stadig nå at være med.

Susanne Hyldborg Larsen fra Aarhus-2017, som har at gøre med de frivillige, oplyser, at hver båd bemandes med tre sejlere – en skipper, en styrmand og en gast.

Sejlere skal være uddannede. Skippere skal have Duelighedsprøve for fritidssejlere eller mere, samt VHF/SRC certifikat. Styrmænd skal have gastebevis og kystsejlerbevis. Gaster skal have gastebevis -– hvis man mangler et gastebevis kan det tilbydes gratis.

Hvis sejlerne får behov for at blive transporteret tilbage til en bil ved en havn, hjælper vi med det, da vi har en følgebil med på sejladsen.

Man kan finde mere om Life-boats på: http://www.life-boats.com/

Kontakt til Susanne Hyldborg Larsen på Tlf.: + 45 20 30 14 97 eller susanne.hyldborg@aarhus2017.dk

 

Link: http://www.kulturkommune.dk/sejlende-kvindekroppe

 

Ekstra forestillinger til udsolgt teaterpremiere

29. august:
Der er udsolgt til premieren på Syddjurs Egnsteaters forstilling "Den Blå Tid" - men det er stadig muligt at reservere plads til en række ekstraforestillinger, oplyser teaterleder Hege Tolke. Læs mere om forestillingerne

 

 

Kong Menveds Marked set fra luften

Syddjurs Kommunes GIS-koordinator, Allan Gyldenkilde Frederiksen, havde på det netop afsluttede Kong Menveds Marked en drone med videokamera i luften. Se de flotte billeder nedenfor.

Ny Arkitektur- og bevaringspris i Syddjurs Kommune

Udvælgelseskriterier omkring indlevelse, kvalitet, æstetik, kulturarv og bæredygtighed

Arkitektur- og bevaringsprisen kan tildeles, såfremt det indstillede emne opfylder flere af følgende kriterier:

  • Indlevelse i stedet, funktionen og omgivelserne
  • Høj arkitektonisk kvalitet
  • Udgør et bygget miljø, et anlæg eller kulturmiljø, der skaber æstetiske og trygge rammer om det gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme
  • Bevarer og udnytter kulturarvens potentiale med respekt for de bærende bevarings-værdier og nutidigt liv.
  • Demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj faglig kvalitet i udførelsen
  • Bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift

http://www.syddjurs.dk/arkitekturpris

Foto: Den gamle smedie på herregården Isgård på Skødshoved. - 23.5.2016.

Linda startede som elev og hjælper nu i Kulturbroens lektiecafé i Hornslet

Linda er en af de frivillige, der arbejder i lektiecaféen i Hornslet.

”Jeg har været vant til at være her, da jeg selv havde brug for hjælp, og jeg fik meget ud af det. Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde."

"Jeg blev student fra Rønde Gymnasium i sommeren 2015 på den samfundsfaglige linje. Derefter havde jeg fire måneders vikariat i en vuggestue”.

"Det er oplagt for mig at hjælpe, nu da jeg ikke har et arbejde," fortæller Linda.
 

Læs om lektiecaféen

Kulturpolitik - Frem mod 2020 ...

Kirstine Bille, udvalgsformand, Plan, Udvikling og Kultur

Velkommen til Kulturkommune Syddjurs!
Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og - ikke mindst - blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik.

"Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker.

Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv.

Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. "

Læs mere, klik her!

Hvad er kultur ?

Kultur er Vaner. Kultur kan defineres først og fremmest som tradition, som skaber af sammenhæng og kontinuitet i vores liv.
Kilde: Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie (1928).

Kultur. Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle. I daglig tale tillægges det en lang række betydninger, der tilsyneladende er indbyrdes modstridende. Det kan referere til et menneske af dannelse, et menneske, der har kultur, altså er kultiveret;
Kilde: www.denstoredanske.dk

Kulturen i Syddjurs

Børnekultur, ungdomskultur, voksenkultur, kulturhuse, kulturarv, bygningskultur, kulturpuljer etc.

Mange begreber dækker over det kulturelle liv i Syddjurs Kommune.

Til listen kan også tilføjes minoritetskultur, kulturturisme, landbokultur, virksomhedskultur og foreningskultur.

Kulturkommune,dk skal ikke afdække kulturen i Syddjurs Kommune, men i stedet vise en række elementer som tilsammen giver et bredt billede af kulturlivet, så du får lyst til at dykke ned i de enkelte dele og hente inspiration som forældre, kulturbruger eller frivillig.

Om Kommuneplan ...

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter.
Læs mere om Kommuneplan og kulturtilbud, - klik her!

Links:
Klik på billeder eller aktive tekstelementer

Kultur- og oplevelses-kalender

Aktiv? Find din aktivitet her!
Har du husket at lægge din aktivitet på DjursLive?

Fritidsportal

Conventus er navnet på Syddjurs Kommunes fritidsportal, hvor du både kan finde lister på samtlige godkendte foreninger i kommunen, samt på de lokaler og faciliteter, der er mulighed for at låne som forening. Tryk på linket nedenfor og bliv ledt direkte videre.

Skriv en tekst her

Link til foreninger i Syddjurs.
Link til lokalebooking.

Generelle nyheder fra Syddjurs Kommune

2016-09-29 0:00:00
Bredt budgetforlig med økonomi i balanceLæs Budgetforliget her:https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/budget_2017_forligstekst_290916.pdfSe øvrige budgetdokumenter her: www.... Klik her!
2016-09-29 0:00:00
Offentligt syn af vandløb 2016Syddjurs Kommune ønsker at afholde syn på de offentlige vandløb i Syddjurs KommuneSynene forventes afholdt i uge 46 og 47. Alle med interesse i... Klik her!
2016-09-28 0:00:00
Unge i Syddjurs ønsker ny alkoholkulturMange unge efterspørger en ny alkoholkultur og tal viser, at over halvdelen af de 15-25 årige synes, at unge på deres egen alder drikker for meget.... Klik her!
2016-09-28 0:00:00
Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner undersøger mulighederne for at samarbejde om IT og digitaliseringsopgaverNy undersøgelse skal afklare om Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner kan opnå fælles fordele ved at indgå et mere formelt samarbejde på it- og... Klik her!

Kulturnyheder fra Stiften

2016-09-30 15:30:00
Ny udstilling på Aros: Her skal du hoppe og danse på kunstenSmid skoene, når du ser tre islandske kvinders udstilling på Aros.

Foto: Kim Haugaard

Klik her!
2016-09-30 12:00:00
Historien om det forbudte landsholdDen tidligere kaospilot Michael Magnus Nybrandt stod i sin tid bag dannelsen af det tibetanske fodboldlandshold. Nu udkommer historien som tegneserien »Drømme i Tynd Luft«.

Foto:

Klik her!
2016-09-29 13:05:00
Mette Tønder elsker at have gæsterKunstneren åbner sit hjem på Marselisvej og har igen inviteret en kollega.

Foto:

Klik her!
2016-09-29 12:11:00
Festivalen med de psykedeliske udflugterAarhus Psych Fest præsenterer over to dage et rigt program af eksperimenterende rock af den spraglede slags. 12 navne fra ind- og udland optræder på Radar.

Foto:

Klik her!

Syddjurs-nyheder fra Stiften

2016-09-30 13:30:08
Passionen er kommet på museumDet sker i Sverige, men hovedpersonen er dansk - fra Grenaa. Tommy Foldrup med mellemnavnet Lee er vild med det amerikanske rockband Mötley Crüe.

Foto:

Klik her!
2016-09-30 10:00:00
Bredt budgetforlig viderefører børnehaver25 ud af byrådets 27 medlemmer har nikket ja til et budget, der blandt andet sikrer en ny busrute på tværs af kommunen.

Foto:

Klik her!
2016-09-30 9:30:00
»Send flere penge til handicapområdet«Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, besøgte Djursland for at kigge på planter og grøntsager i Norddjurs og på rehabilitering i Syddjurs.

Foto:

Klik her!
2016-09-30 9:30:00
Mette Frederiksen imponeret over Sundhed og Træning i TirstrupArbejdsgangene på det samlede tilbud til genoptræning i Syddjurs Kommune kan dog gøres bedre, hvilket personalet også efterspørger en løsning på.

Foto:

Klik her!

Seneste fra Lokalavisen

2016-09-30 15:02:33
Julehjælp: Støttekoncert til fordel for fattige familier i SyddjursKirkekorene fra Bregnet, Hornslet og Mols-Helgenæs sogne går på scenen med en stribe af... Klik her!
2016-09-30 11:00:00
Norddjurs: Sæt dit præg på kultur og fritidNorddjurs Kommune skal have ny kultur- og fritidspolitik, og i den anledning inviteres... Klik her!
2016-09-30 10:00:00
Auning: Sexperter på biblioteketAunings 7.klasser fik sig en anderledes form for seksualundervisning, da de såkaldte... Klik her!
2016-09-30 7:00:00
Sostrup Slot: Kom med indenfor på guidede rundture Den første søndag i hver måned kan man få indblik i Sostrup Slots og klosters lange og... Klik her!